Przejdź do treści
Urania nr 4/1931 (Uranja nr 4/1931)
Uranja nr 4/1931
Numer
4/1931
Numeracja ciągła
36
Treść zeszytu:

E. Rybka, Zasady fotometrji fotograficznej, str. 55

L. Rzewnicki, Wyniki obserwacyj meteorów, dokonanych w lecie 1931 roku, str. 63

L.O., Obserwacje Perseid, str. 65

Kronika astronomiczna

     E.R., Układy supergalaktyczne, str. 66

     E.R., Temperatura księżyca, str. 66

     E.R., Towarzysz Syrjusza, str. 67

     E.R., Ruch obrotowy gwiazd, str. 67

Recenzje

     Lucjan Orkisz, Dr. Jan Gadomski i dr. Eugenjusz Rybka. Kosmografja. Podręcznik dla szkół średnich, str. 68

     E. Stenz, K. Schütte. Wann geht die Sonne auf und unter?, str. 69

Sprawozdanie Kasowe Zarządu Głównego P.T.P.A. za 1930 r., str. 70