Przejdź do treści
Uranja nr 4/1931
Urania nr 4/1931 (Uranja nr 4/1931)
Treść zeszytu:

E. Rybka, Zasady fotometrji fotograficznej, str. 55

L. Rzewnicki, Wyniki obserwacyj meteorów, dokonanych w lecie 1931 roku, str. 63

L.O., Obserwacje Perseid, str. 65

Kronika astronomiczna

     E.R., Układy supergalaktyczne, str. 66

     E.R., Temperatura księżyca, str. 66

     E.R., Towarzysz Syrjusza, str. 67

     E.R., Ruch obrotowy gwiazd, str. 67

Recenzje

     Lucjan Orkisz, Dr. Jan Gadomski i dr. Eugenjusz Rybka. Kosmografja. Podręcznik dla szkół średnich, str. 68

     E. Stenz, K. Schütte. Wann geht die Sonne auf und unter?, str. 69

Sprawozdanie Kasowe Zarządu Głównego P.T.P.A. za 1930 r., str. 70

Załącznik Rozmiar
Urania nr 4/1931 (wersja PDF) (10.51 MB) 10.51 MB
Urania nr 4/1931 (wersja PDF) (974.33 KB) 974.33 KB