Przejdź do treści

Regulamin konkursu "Polskie planetoidy"

Regulamin konkursu "Polskie planetoidy"


 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest „Urania – Postępy Astronomii”.
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Polski i przeznaczony dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych
 3. Udział w konkursie polega na wykonaniu następujących czynności:
  - odpowiedź na pytanie konkursowe zawarte na stronie konkursu "Polskie planetoidy"
  - podanie danych wymaganych w formularzu konkursowym (imię, nazwisko, adres e-mailowy)
  - potwierdzenie adresu e-mailowego zgodnie z instrukcją zawartą w e-mailu wysłanym przez portal do uczestnika po otrzymaniu zgłoszenia konkursowego
 4. Wśród osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi zostanie rozlosowanych 20 nagród w formie zestawów złożonych z "Uranii" nr 2/2017 i płyty CD z muzyką pt. "Planetoidy". Przewidziana jest też nagroda gwarantowana w formie roczną prenumeratę "Uranii" dla osoby która nadeśle najwięcej poprawnych odpowiedzi. Jeśli takich osób będzie więcej niż jedna, rozlosowane wśród nich zostaną maksymalnie trzy prenumeraty. Jeżeli laureat posiada prenumeratę, to może w zamian otrzymać dowolny z pakietów rocznikowych "Uranii" spośród lat 2012-2016 lub zestaw dwóch tomów "Opowiadań starego astronoma".
 5. Nagrody dla laureatów będą wysyłane pocztą na adresy na terytorium Polski. W przypadku, gdy laureatem zostanie osoba przebywająca poza Polską, w celu wysyłki nagrody musi podać adres na terenie Polski, inaczej nagroda nie zostanie wysłana.
 6. Konkurs trwa od 6.04.2017 r. do 30.04.2017 r.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31.05.2017 r. na łamach portalu Uranii (www.urania.edu.pl).
 8. W konkursie rozpatrywane jest tylko jedno zgłoszenie od danego uczestnika. Wielokrotne zgłoszenia od tej samej osoby nie zwiększają szansy w losowaniu - pod uwagę brane jest tylko najnowsze zgłoszenie.
 9. W e-mailu wysyłanym do uczestnika po wypełnieniu formularza konkursowego znajduje się odnośnik, w który należy kliknąć, aby potwierdzić poprawność adresu e-mailowego. Zgłoszenia bez potwierdzonego adresu e-mailowego nie będą brane pod uwagę. Warunek ten jest konieczny dla sprawnej realizacji konkursu, adres e-mailowe jest jedynym sposobem, w jaki organizatorzy mogą skontaktować się z laureatem, aby ustalić dane do wysyłki nagrody.
 10. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie podanych przez uczestnika danych na potrzeby realizacji konkursu, wysyłki nagród oraz ogłoszenia wyników.
 11. Z wyłonionym laureatem konkursu „Urania - Postępy Astronomii” skontaktuje się e-mailowo w celu uzyskania imienia i nazwiska oraz adresu do wysyłki nagrody. Dane te należy podać w terminie 48 godzin od kontaktu. Odmowa podania danych, podanie danych niepełnych, niepoprawnych, niezgodnych z punktem 5 lub brak odpowiedzi w terminie 48 godzin oznacza rezygnację przez laureata z nagrody.
 12. Imiona i nazwiska laureatów oraz nazwy miejscowości zamieszkania mogą zostać opublikowane przez organizatorów w komunikacie końcowym konkursu. Udział w konkursie oznacza zgodę na taką publikację. W przypadku odmowy podania tych danych lub sprzeciwu wobec ich publikacji oznacza to rezygnację z nagrody.
 13. W konkursach nie mogą brać udziału członkowie i stali współpracownicy redakcji „Uranii – Postępów Astronomii”, portalu Uranii, administratorzy forum dyskusyjnego i mediów społecznościowych "Uranii" oraz najbliższe rodziny wymienionych osób (rozumiane jako małżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci).
 14. W przypadku pytań odnośnie regulaminu lub konkursów możliwy jest kontakt pod adresem portal@urania.edu.pl.


Przejdź do strony konkursowej