Przejdź do treści
Tytuł: Opowiadania starego astronoma
Autor: Józef Smak
Wydawca: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie: Toruń 2010
ISBN: 978-83-7285-516-9

Opis z okładki:
Niniejsza książeczka jest zbiorem felietonów o tematyce astronomicznej, których treść i charakter są dość zróżnicowane. Są wśród nich artykuły popularnonaukowe poświęcone wybranym problemom współczesnej astronomii oraz specyfice i osobliwościom obserwacji astronomicznych. Czytelnik dowie się z nich m.in., jak powstało słynne Obserwatorium Licka w Kalifornii, jak i dlaczego Pluton przestał być planetą, a także jak zagadka słonecznych neutrin przyczyniła się do rozwoju fizyki cząstek elementarnych. Kilka felietonów opowiada o tym, jak astronomia pomaga w ustalaniu dat różnych wydarzeń historycznych, takich jak - przykładowo - śmierć Chrystusa, czy bitwa pod Maratonem, a także dokładnych dat budowy piramid egipskich oraz dat powstania obrazów Vincenta van Gogha. Kilka innych, mających charakter osobistych wspomnień autora, opisuje m.in. zabawne kłopoty z cenzurą, jakie były udziałem astronomów w czasach PRL, a także równie zabawne wydarzenia, jakie towarzyszyły wyprawie grupy polskich astronomów na Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Brighton. Są wreszcie dwa felietony wychodzące naprzeciw szczególnym zainteresowaniom niektórych Czytelników: pierwszy z nich opisuje poszukiwania pozaziemskich cywilizacji, drugi zaś dotyczy astrologii.

Spis treści

Obserwacje astronomiczne wczoraj i dziś
 •     W obserwatorium astronomicznym
 •     Obserwatorium Licka
 •     Teleskop globalny
 •     Widma zapałek, czyli o szkodliwości palenia papierosów
 •     Czy Leonardo da Vinci był wynalazcą lunety?

Trochę astronomii na poważnie
 •     Dlaczego Pluton przestał być planetą
 •     Jak astrofizyka sprawdza fizykę
 •     Zagadka słonecznych neutrin
 •     Zagadka błysków gamma
 •     Dyski akrecyjne
 •     Czarna dziura w środku Galaktyki
 •     Nowa Heweliusza

Astronomiczne przygody
 •     Międzynarodowa Unia Astronomiczna, czyli astronomia i polityka
 •     Astronomia i cenzura
 •     Moje podróże

Jak astronomia pomaga historykom
 •     Gwiazda Betlejemska
 •     Dzień Ukrzyżowania
 •     Astronomiczne zagadki piramid egipskich
 •     Maraton
 •     Van Gogh, Księżyc, planety i gwiazdy

Wokół astronomii
 •     W poszukiwaniu pozaziemskich cywilizacji
 •     Sąd nad astrologią
 •     13 kwietnia 2029 roku