Przejdź do treści

"Astronomy & Astrophysics" kończy z wydawaniem wersji papierowej

Astronomy & Astrophysics z 2014 roku
„Astronomy & Astrophysics”, jedno z najważniejszych na świecie czasopism naukowych o astronomii, zaprzestanie od 1 stycznia 2016 roku wydawania wersji papierowej i dostępna będzie już tylko wersja elektroniczna tego periodyku.

„Astronomy & Astrophysics” jest czasopismem zamieszczającym recenzowane artykuły naukowe z astronomii i astrofizyki. Wydawcą tytułu jest EDP Science, na zlecenie Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). "Astronomy & Astrophysics", w skrócie często oznaczane jako A&A, powstało w 1969 roku w efekcie połączenia kilku krajowych czasopism naukowych o astronomii (trzech francuskich, szwedzkiego, holenderskiego i niemieckiego). Czasopismo ukazuje się w języku angielskim. Polska jest członkiem konsorcjum redagującego „Astronomy & Astrophysics” i posiada swojego przedstawiciela w Radzie Zarządzającej.

Rada Zarządzająca Astronomy & Astrophysics zdecydowała o zakończeniu wydawania wersji papierowej czasopisma podczas spotkania w Bernie w Szwajcarii. Od 1 stycznia 2016 r. dostępna będzie jedynie wersja elektroniczna. W formie drukowanej ukazywać będą się jeszcze tylko wydania specjalne dotyczące niektórych misji kosmicznych.

W liście od przewodniczącego Rady Zarządzającej do naukowców, przygotowanym 25 sierpnia 2015 r., podana jest argumentacja stojąca za taką decyzją. Publikacje naukowe mają coraz bogatsze formy i coraz częściej zawierają dodatkowe odnośniki do zasobów internetowych albo materiały wideo. Są też dostępne w elektronicznych formatach prasy, takich jak e-Pub. Oprócz tego wydania drukowane wkrótce stracą sens ekonomiczny, bowiem jest coraz mniej prenumeratorów wydania papierowego A&A, który w ostatnich latach było dodatkowo płatną opcją do prenumeraty elektronicznej.

Więcej informacji:

Na ilustracji:
Okładki dwóch części tomu "Astronomy & Astrophysics" z grudnia 2014 r. Źródło: A&A.