Przejdź do treści

Badanie odpowiednika masywnych gwiazd we wczesnym Wszechświecie

Zdjęcie regionu gwiazdotwórczego Sh 2-209 na obrzeżach Drogi Mlecznej.

Badania regionu formowania się gwiazd na obrzeżach Drogi Mlecznej, gdzie zachowane są warunki podobne do tych z wczesnego Wszechświata, wskazały na niewielkie różnice w rozkładzie mas gwiazd w porównaniu z tymi obserwowanymi w pobliżu Układu Słonecznego. Odkrycie to stanowi istotny krok w naszym zrozumieniu wpływu lokalnego środowiska na rozkład masy gwiazd.

Większość gwiazd tworzy gromady z innymi gwiazdami o różnych masach. Wszystkie gromady w pobliżu Słońca mają podobny rozkład mas, ale astronomowie nie byli pewni, czy ten trend jest obecny na większą skalę, czy też jest wynikiem lokalnych warunków.

Zespół badawczy pod kierownictwem Chikako Yasui, adiunkta z Narodowego Obserwatorium Astronomicznego Japonii, przeprowadził badania, aby odpowiedzieć na to pytanie. Wykorzystali do tego Teleskop Subaru w celu obserwacji regionu gwiazdotwórczego Sh 2-209, zwanego dalej S209, znajdującego się na obrzeżach Drogi Mlecznej. W porównaniu do składu chemicznego gazu międzygwiazdowego w pobliżu Słońca, S209 zawiera większe stężenie czystego wodoru i mniejsze ilości ciężkich pierwiastków. Dzięki temu jest on dobrym odpowiednikiem warunków panujących we Wszechświecie 10 miliardów lat temu.

Zespół zidentyfikował dwie gromady w S209, jedną dużą i jedną małą, i odkrył, że większa gromada składa się z 1500 gwiazd. Jest to pierwszy przypadek zidentyfikowania tak dużej gromady gwiazd w zewnętrznej części Galaktyki. Dzięki wysokiej czułości teleskopu Subaru i wysokiej rozdzielczości przestrzennej, zespołowi udało się wykryć gwiazdy o masie od około 1/10 masy Słońca do 20-krotności masy Słońca. Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Astrophysical Journal pokazują, że S209 ma tylko nieznacznie wyższą frakcję masywnych gwiazd w porównaniu z regionami gwiazdotwórczymi w sąsiedztwie Słońca, a także ma wyższy odsetek gwiazd mniej masywnych niż Słońce.

Wiadomo, że zewnętrzna część Drogi Mlecznej ma właściwości podobne do wczesnego Wszechświat – wyjaśnił Yasui. Nasze wyniki sugerują, że chociaż we wczesnym Wszechświecie uformowała się stosunkowo duża liczba masywnych gwiazd, ich liczba nie różni się drastycznie od liczby typowych gromad gwiazd w dzisiejszych czasach.

 

Więcej informacji:

Źródło: Subaru Telescope

Opracowanie: Agnieszka Nowak

Na ilustracji: Zdjęcie regionu gwiazdotwórczego Sh 2-209 na obrzeżach Drogi Mlecznej. Źródło: NAOJ

Reklama