Przejdź do treści

Wyniki IV edycji konkursu literackiego PFFN

Konkurs literacji PFFN

W dniu 5 kwietnia 2024 roku Polska Fundacja Fantastyki Naukowej (PFFN) ogłosiła wyniki IV edycji konkursu literackiego. W konkursie wzięło udział 170 opowiadań, z których po weryfikacji recenzenci dopuścili 33 teksty. Jury konkursu wybrało pięciu zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobyła Agata Francik za opowiadanie "Cztery ściany świata". Utwory zwycięzców zostaną opublikowane.

IV edycja konkursu literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej (PFFN) odbyła się w dniach od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. Na konkurs należało przysyłać samodzielnie napisany  wcześniej nigdzie niepublikowany utwór prozatorski o objętości 15.000 – 50.000 znaków ze spacjami, napisany przez autora, który ukończył 16 lat.

Jurorzy przyznawali każdemu opowiadaniu ocenę w zakresie 0-10 punktów. Ocena końcowa stanowi punktację sumaryczną. W przypadku tekstów o takiej samej ocenie końcowej, w celu nadania ostatecznego miejsca, brano pod uwagę oceny cząstkowe, usystematyzowane od najwyższej do najniższej. Oceny opowiadań wahały się od 40 punktów (najlepszy wynik) do 21 punktów (najsłabszy wynik).

Zespół recenzentów w składzie: dr Aleksandra Janusz-Kamińska, dr Paulina Klimentowska, Łukasz Marek Fiema oraz Adrian Szczerba zweryfikował 33 tekstów pozytywnie pod względem utrzymania w konwencji fantastyki naukowej, oryginalności fabuły oraz jakości warsztatu literackiego.

Jury w składzie: dr Wiktor Jaźniewicz, dr Łukasz Kucharczyk, dr Elżbieta Kuligowska, Hubert Kijek oraz Magdalena Salik przyznało najwyższą liczbę punktów następującym tekstom:

  1. "Cztery ściany świata", Agata Francik – 40 pkt.
  2. "W cieniu kasztanowców", Mateusz Wyszyński – 38 pkt.
  3. "Przebieralnia", Marek Kolenda – 38 pkt.
  4. "FILTR", Michał Walasek – 38 pkt.
  5. "Echo z Amaltei", Maja Malinowska – 37 pkt.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej za rok 2024.

Kompletną punktację wszystkich ocenionych prac można znaleźć na stronie konkursu.

Czwartą edycję konkursu objęły patronatem medialnym miesięczniki popularnonaukowe „Delta” i „Młody Technik”. Podkreślając wpływ, jaki na twórczość science fiction wywierają zagadnienia dotyczące sztucznej inteligencji, patronat honorowy zapewniły Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz oficjalna strona internetowa Stanisława Lema.

Sponsorami nagród dla autorów najlepszych prac zostały Wydawnictwo Powergraph, Wydawnictwo Stalker Books oraz Wydawnictwo IX, które podjęło się również przygotowania Antologii Polskiej Fantastyki Naukowej za rok 2024.

Autorka ilustracji: Vivi Ekhart

Źródło: PFFN

Paweł Z. Grochowalski

Reklama