Przejdź do treści

CloudFerro: projekt DUNIA na rzecz rozwoju obserwacji Ziemi w Afryce

Śmiercionośne susze na Półwyspie Somalijskim. (Sentinel-2 / M. Myśliwiec)

Projekt będzie wspierał badania w zakresie rolnictwa, urbanizacji, zmian klimatu i zarządzania zasobami poprzez zapewnienie usług chmurowych zintegrowanych z głównym repozytorium danych programu Copernicus.

Europejska Agencja Kosmiczna we współpracy z partnerami, w tym polską firmą CloudFerro, przedstawiła projekt DUNIA, którego celem jest zwiększenie dostępności danych z obserwacji Ziemi dla krajów afrykańskich. Przedsięwzięcie ma wzmocnić zaangażowanie w pomoc w procesie cyfrowej rewolucji w Afryce. DUNIA ma na celu m.in. promocję usług obserwacji Ziemi i powiązanych z nimi technologii kosmicznych, jest ukierunkowany na konkretne potrzeby użytkowników i zapewnia Afryce tzw. cyfrową przyszłość, promując międzykontynentalną współpracę w zakresie badań i rozwoju. Ma też na celu pobudzenie społeczności badawczej i wspieranie innowacyjnych procesów, zwiększając wykorzystanie danych satelitarnych obserwacji Ziemi i ogólny rozwój kontynentu.

Mimo ogromnej ilości dostępnych dziś danych z obserwacji Ziemi terytorium Afryki pozostaje wciąż znacznie słabiej zbadane w porównaniu z innymi regionami świata. Satelity Sentinel programu Copernicus rejestrują rocznie 1,2 petabajta danych na temat tego kontynentu. Przekłada się to na ponad 1000 obrazów dziennie – obrazów, które mogą znacznie pomóc krajom afrykańskim w optymalizacji zarządzania zasobami, podejmowaniu wyzwań, takich jak zmiany klimatu, zarządzanie infrastrukturą, planowanie rolnictwa, urbanizacja i zwalczanie zanieczyszczeń. Komisja Unii Afrykańskiej w Agendzie Unii Afrykańskiej 2063 uznaje ogromną wartość obserwacji Ziemi we wspieraniu zrównoważonego wzrostu w Afryce. Podkreśla znaczenie danych satelitarnych w monitorowaniu bogatych rezerw naturalnych Afryki. Istnieje jednak pilna potrzeba wypełnienia istniejącej luki w zakresie niezbędnej infrastruktury i kluczowych zasobów ludzkich, aby wykorzystać potencjalne korzyści płynące ze zrównoważonego wykorzystania i ochrony tych zasobów.

Aby wesprzeć te inicjatywy, ESA uruchomiła projekt DUNIA. Europejskie firmy świadczące usługi obserwacji Ziemi odgrywają w nim aktywną rolę, opracowując platformę oferującą dane z obserwacji Ziemi, interfejsy użytkownika, dokumentację i raportowanie, a także możliwości przetwarzania danych w chmurze. Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z podmiotów GeoVille Information Systems and Data Processing GmbH (główny wykonawca), CloudFerro, CS Group Romania, CS Group France i DLR. Konsorcjum dostarcza rozwiązania i narzędzia infrastrukturalne, tworząc przyjazne dla urządzeń mobilnych interfejsy i intuicyjną platformę internetową. Wykonawcy zapewnią ponadto kompleksowe wsparcie użytkownikom projektu DUNIA poprzez pomoc inżynieryjną i niestandardowe szkolenia i seminaria online – wszystko po to, aby jeszcze bardziej rozwinąć społeczność obserwatorów Ziemi w Afryce.

Spółka CloudFerro zapewni na potrzeby projektu usługi w chmurze wraz ze środowiskiem chmurowym, dostępem do repozytoriów danych satelitarnych i systemem zarządzania dostępem do tożsamości. W rezultacie platformy i zasoby CloudFerro przeznaczone do przetwarzania danych obserwacji Ziemi będą dostosowane do konkretnych potrzeb użytkowników DUNIA.

 

Czytaj więcej:

 

Dodała: Elżbieta Kuligowska

Źródło: PlanetPartners

Na zdjęciu: Śmiercionośne susze na Półwyspie Somalijskim. (Sentinel-2 / Copernicus / M. Myśliwiec)

Reklama