Przejdź do treści

LUSTRO studentów z Warszawy poleci z Kiruny

Wizualizacja eksperymentu LUSTO

Studenci Politechniki Warszawskiej z Sekcji Balonowej SKA zakwalifikowali się do misji BEXUS 27 programu REXUS/BEXUS Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki temu będą mogli przyjrzeć się rozkładowi promieniowania UV na poziomie różnych warstw atmosfery w projekcie LUSTRO.

Jest to już kolejny, czwarty projekt tej uczelni, który członkowie Sekcji Balonowej SKA (Studenckiego Koła Astronautycznego) realizują w ramach programu REXUS/BEXUS. Wcześniej udało się przeprowadzić projekt Icarus w misji BX06 w roku 2008, projekt SCOPE 2.0 w misji BX11 w roku 2010 oraz projekt BuLMA w misji BX22 w roku 2016.

Projekt LUSTRO (Light-and-Ultraviolet Strato-and-Tropospheric Radiation Observer) wystartował we wrześniu 2017 r. Jego celem jest próba bliższego przyjrzenia się rozkładowi promieniowania UV na poziomie różnych warstw atmosfery. Zespół planuje za pomocą zaprojektowanego układu czujników i obracających się luster otrzymać stereoskopowe obrazy intensywności promieniowania UV-A, UV-B i UV-C. Jednocześnie będzie nagrywany obraz ze spektrum widzialnego dla uzupełnienia wyników. Wiązka światła będzie wpadać przez wysunięty z obudowy peryskop do układu optycznego. Następnie odbije się od zwierciadła ustawionego pod kątem 45 stopni, gdzie zostanie przekierowana na soczewkę skupiającą światło na czujnikach, które mają za zadanie określać wartość natężenia promieniowania UV.

Do czego można wykorzystać wyniki tego eksperymentu? Otóż pozwoli on na uzupełnienie danych uzyskanych z satelitów i obserwacji naziemnych, co pozwoli uzyskać pełniejszy obraz rozkładu promieniowania UV, który uwzględni także warstwy chmur oraz ozonosferę. Dokładniejsze dane staną się cennym wkładem w wiedzę o pochłanianiu i odbijaniu promieniowania przez różne warstwy atmosfery ziemskiej – wzrost natężenia promieniowania.  

Do tej pory zespół przygotował pełną dokumentację projektu oraz eksperymentu. Obecnie trwają prace podsumowujące jej ocenę przez ekspertów z programu REXUS/BEXUS oraz przygotowania do stworzenia prototypu a także dalszych prac praktycznych.

Aktualnie drużyna liczy sobie 10 członków czyli w porządku alfabetycznym: Kamil Dąbrowski, inż. Damian Grabowski, inż. Michał Hałoń, Aleksander Masłowski, mgr inż. Tomasz Aleksander Miś, Mikołaj Owczarzak, inż. Mateusz Surma, inż. Julia Wajoras, Justyna Wiśniewska oraz inż. Edyta Żak. Wzięli oni udział w dwóch wyjazdowych etapach – eliminacjach. Miało to miejsce podczas Selection Workshop w ESTEC w Noordwijk, Zuid-Holland w Holandii oraz w tygodniu szkoleniowym połączonym z analizą projektu przez ekspertów ESA (Student Training Week & Preliminary Design Reviews (PDRs) w o SSC Space Esrange Space Center(Kiruna, Szwecja).

Program REXUS/BEXUS, w ramach którego przeprowadzane są eksperymenty rakietowe i balonowe, organizuje Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) we współpracy ze Szwedzką Krajową Radą ds. Przestrzeni Kosmicznej (SNSB) i Niemiecką Agencją Kosmiczną.

Należy podkreślić, że jest to już trzeci polski projekt w programie REXUS/BEXUS na rok 2018. Oprócz studentów z Warszawy, którzy wezmą udział w części balonowej, swoje projekty zrealizują też studenci z Gdańska (projekt HEDGEHOG) oraz studenci z Wrocławia (projekt TRACZ) w części rakietowej tegorocznej edycji programu REXUS/BEXUS.

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Sekcja Balonowa SKA
Grafika: Wizualizacja eksperymentu LUSTRO