Przejdź do treści

LVIII Olimpiada Astronomiczna

eprezentanci Polski po uroczystości zakończenia ubiegłorocznej – VIII Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki w rumuńskiej Suczawie, którzy zostali wyłonieni w zmaganiach LVII Olimpiady.

W dniach od 5 do 8 marca w Chorzowskim Planetarium uczniowie z całego kraju zmagać się będą z zadaniami ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej. Olimpiada Astronomiczna przebiega w trzech etapach. Po dwóch pierwszych etapach wyłoniono 21 najlepszych uczniów.

Zawody finałowe odbywają się w Planetarium Śląskim. Oprócz zadań teoretycznych uczniowie muszą także  przeprowadzić  samodzielną obserwację astronomiczną, zaś ich znajomość wyglądu nieba sprawdzona zostanie pod sztucznym niebem planetarium. Tematyka olimpiady wiąże ze sobą astronomię, fizykę i astronomiczne aspekty geografii. Często nawiązuje do najnowszych wydarzeń astronomicznych. Duża liczba zadań rachunkowych wymaga od uczestnika dobrego opanowania warsztatu matematycznego.

W tym roku przypada już 58 edycja Olimpiady Astronomicznej. Zatwierdzenia ostatecznych wyników dokona 8 marca w godzinach przedpołudniowych  Komitet Główny Olimpiady. Jego Przewodniczącym jest prof. Andrzej Sołtan z Centrum Astronomii im. M. Kopernika w Warszawie. Uroczystość zakończenia Olimpiady rozpocznie się o godz. 12:00 w Sali Planetarium Śląskiego wykładem okolicznościowym wygłoszonym przez prof. Jerzego M. Kreinera z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Następnie zostaną  ogłoszenie wyniki 58 Olimpiady oraz rozdane dyplomy i nagrody. Laureaci Olimpiady krajowej wezmą udział w Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki, która w tym roku na przełomie lipca i sierpnia odbywać się będzie w Indonezji.

                                                                                                                    


Źródło: Olimpiada Astronomiczna

Opracowanie: Stefan Janta - Koordynator Olimpiady

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie edukacyjnym PTA Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Na zdjęciu: Reprezentanci Polski po uroczystości zakończenia ubiegłorocznej – VIII Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki w rumuńskiej Suczawie, którzy zostali wyłonieni w zmaganiach LVII Olimpiady.

Reklama