Przejdź do treści

MIRORES poszuka rud metali na Marsie

The Martian far-IR Ore Spectrometer (MIRORES)

W Centrum Badań Kosmicznych PAN powstaje orbitalny spektrometr MIRORES do pomiaru siarczków w dalekiej podczerwieni. Instrument będzie poszukiwał rud metali na Księżycu, na Marsie i na dużych planetoidach. W skład polskiego konsorcjum MIRORES wchodzą: CBK PAN, SKA Polska sp. o.o., ING PAN oraz Europejska Fundacja Kosmiczna.

W CBK PAN trwa realizacja międzynarodowego projektu ESA, the Martian far-IR Ore Spectrometer (MIRORES), czyli rozwoju orbitalnego spektrometru do pomiaru siarczków w dalekiej podczerwieni, który będzie wykorzystany do mapowania zasobów kosmicznych na Księżycu, na Marsie i na dużych planetoidach. Instrument ma być przeznaczony do poszukiwania rud metali przydatnych w funkcjonowaniu przyszłej gospodarki kosmicznej – ilmenitu, troilitu, czy pirytu. Zawarte w nich tlen, tytan, żelazo, siarka oraz hel-3 znajdą zastosowanie w produkcji paliwa, energii i materiałów konstrukcyjnych czy w systemach podtrzymywania życia. W skład polskiego konsorcjum MIRORES, oprócz CBK PAN, wchodzi SKA Polska sp. o.o., ING PAN oraz Europejska Fundacja Kosmiczna.

MIRORES ma mierzyć promieniowanie w sześciu wąskich pasmach (szerokość ~ 0,3 µm), w tym trzech pasmach wyśrodkowanych na pasmach absorpcji siarczków (23,2, 24,3 i 27,6 µm), dwóch pasmach referencyjnych (21,5 i 26,1) i jednym paśmie dla interferencji klinopiroksenu (29,0 µm). Skupienie się wyłącznie na siarczkach umożliwiło dostosowanie rozmiaru (32 × 32 × 42 cm) i masy (<10 kg) instrumentu do powszechnych wymagań mikrosatelitarnych. Największymi wyzwaniami związanymi z konstrukcją MIRORES stanowiło małe pole widzenia, uwarunkowane wymaganą dla takiego badania wysoką rozdzielczością (<20 m/piksel), które w ograniczonej przestrzeni można osiągnąć jedynie przy użyciu układu optycznego typu Cassegraina. Innym trudnym wymaganiem było uzyskanie stosunkowo stabilnej temperatury pomiaru, aby zachować dokładność radiometryczną i umożliwić precyzyjną kalibrację.

Więcej informacji na temat instrumentu MIRORES można znaleźć w publikacji Concept and Design of Martian Far-IR ORE Spectrometer (MIRORES), która ukazała się w czasopiśmie Remote Sensing.

Źródło: CBK PAN

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

 

Reklama