Przejdź do treści

OMSA numer 50 zakończona

50. OMSA 2024 - zdjęcie zbiorowe

W Grudziądzu zakończyło się 50. Ogólnopolskie Seminarium Astronomiczno-Astronautyczne (OMSA). Był to finał konkursu astronomicznego dla młodzieży szkół średnich.

OMSA to drugi po Olimpiadzie Astronomicznej główny polski konkurs astronomiczny dla młodzieży. W tym roku była to już 50. edycja konkursu. W Grudziądzu spotkali się najlepsi uczniowie z konkursów wojewódzkich. Finałowe wydarzenie trwało od 20 do 23 marca 2024 r. Uczniowie z 12 województw zaprezentowali 28 referatów.

Zwycięzcą został Krzysztof Zieliński z I Liceum Ogólnokształcącego w Kołobrzegu, woj. zachodniopomorskie. Przedstawił referat pt. "Fotometryczne obserwacje tranzytów planet pozasłonecznych. Analiza z użyciem AstroImageJ". W nagrodę otrzymał m.in. teleskop GSO Dobson 10''.

Drugie miejsce zajęły ex aequo Lena Kulczycka oraz Weronika Skrobacz, obie z Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Nauk i Sztuk Centrum Młodzieży Kraków, województwo małopolskie. Pierwsza z nich zaprezentowała pracę pt. "Okres rotacji Słońca nie jest równy 21 dni", a druga "Obserwacje układów kataklizmicznych". Nagrodami były teleskopy GSK DOB-8'' Pyrex.

Trzecie miejsce uzyskał Antoni Zegarski z IX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, województwo mazowieckie. Jego referat dotyczył mikrofalowego promieniowania tła, tytuł "Tajemnice największej kosmicznej symfonii: jak odszyfrować zagadki Wszechświata z jego najstarszego echa?". W nagrodę otrzymał teleskop Sky-Watcher 130/650 (BKP 13065 EQ2).

Miejsce czwarte zdobyli ex aequo Adam Wójcik z III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, woj. lubelskie, oraz Monika Honisz z I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach, woj. śląskie. Prelekcja Adama dotyczyła problemu trzech ciał w mechanice nieba, a Moniki - obiektu 'Ouamuama, który przybył spoza Układu Słonecznego.

Miejsce piąte również przyznano ex aequo. Jego laureatami zostali Marta Czupajło z Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie, woj. kujawsko pomorskie oraz Kornelia Wozikowska z Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach, woj. pomorskie. Marta opowiedziała o swoich obserwacjach cefeid, a Kornelia o astronomie Natanielu Wolfie, którzy dawno temu mieszkał w Chojnicach.

Wszyscy laureaci otrzymali także prenumeraty "Uranii - Postępów Astronomii".

Z okazji jubileuszowej 50. edycji konkursu, odbyła się także sesja specjalna, na której można było poznać losy niektórych z laureatów wcześniejszych edycji konkursu. O swoich doświadczeniach z udziału w konkursie OMSA i o swojej obecnej pracy zawodowej opowiedzieli: Lucjan Zubrzycki - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, Krzysztof Rumiński, Łukasz Wyrzykowski (astronom, Uniwersytet Warszawski), Radosław Pior (Planetarium Astro-Arena), Aleksandra Hamanowicz (astronomka, Space Telescope Science Institute w USA), Tomasz Zwoliński (PTMA Warszawa). Warto też dodać, że niektórzy z jurorów obecnej edycji OMSA startowali kiedyś w konkursie, gdy byli uczniami.

W jury oceniającym prace i prezentacje uczestników konkursu znajdowało się sześcioro astronomów z różnych ośrodków w Polsce: dr hab. Maciej Mikołajewski (Urania - Postępy Astronomii), dr Krzysztof Czart (Polskie Towarzystwo Astronomiczne), dr Paweł Zieliński (Instytut Astronomii UMK), mgr Magdalena Pilska-Piotrowska (Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne), mgr Damian Jabłeka (Planetarium - Śląski Park Nauki), mgr Bogna Pazderska (Hevelianum).

Organizatorem konkursu było Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu. Głównym koordynatorem konkursu jest Sebastian Soberski. W tym roku mamy okazję wymienić bardzo wielu sponsorów konkursu:

 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Urząd Miejski w Grudziądzu,
 • Fundacja Astronomii Polskiej,
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK,
 • Polskie Towarzystwo Astronomiczne,
 • Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii,
 • Fundacja Nicolaus Copernicus,
 • Obserwatorium Astronomiczne w Truszczynach,
 • Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
 • Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty,
 • ks. Daniel Szczepańczyk – Tuchola,
 • Tomasz Zwoliński – Warszawa,
 • Delta Optical,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu,
 • Redakcja czasopisma “Urania – Postępy Astronomii”

 

Poniżej prezentujemy transmisje z poszczególnych sesji OMSA:

OMSA 2024 - Sesja 1 - Obserwacje nieba i tematy różne

 

OMSA 2024 - Sesja 2 -  Układ Słoneczny, obserwacje

 

OMSA 2024 - Sesja 3 - Gwiazdy i Wszechświat, tematy różne

 

Sesja specjalna - 50 lat OMSA

 

Ogłoszenie wyników 50. OMSA

 

Więcej informacji:

 

 

Autor: Krzysztof Czart

 

Na zdjęciu:

Grupowe zdjęcie uczestników konkursu OMSA 2024, ich opiekunów i jury. Źródło: OMSA.

 

 

 

Reklama