Przejdź do treści

Pierwsze światło największego systemu optyki adaptywnej

Został osiągnięty kamień milowy w projekcie przekształcania jednostki teleskopu 4 (Yepun) z ESO Very Large Telescope (VLT), w pełni adaptywnego teleskopu z instalacją odkształcalnego lustra wtórnego.

Adaptywne systemy optyki zrekompensowały obecnie efekt rozmycia atmosfery ziemskiej, która znacznie pogarsza ostrość zdjęć uzyskiwanych za pomocą teleskopów, nawet bardzo dużych i tak wyrafinowanych, jak właśnie VLT. Instalacja nowego instrumentu adaptacyjnego (AOF) jako integralnej części UT4 pozwoli teleskopom uzyskać nawet kilka razy ostrzejsze obrazy.

Odkształcalne lustro wtórne składa się z 1,96 mm grubości elastycznego lustra posiadającego 1170 siłowników, które zmieniają kształt zwierciadła w celu skorygowania wpływu turbulencji w ziemskiej atmosferze. Na nieco ponad jeden metr średnicy, jest to największa tego typu adaptywna optyka lustrzana kiedykolwiek wyprodukowana.

Budowa "optyki referencyjnej" - zasadniczo wspornika lustra, została ukończona w 2010 roku, a pierwsza wersja cienkiego zwierciadła, została dostarczona do Centrali ESO w Garching pod koniec 2011 roku. Wyrównanie optyczne i inne testy zostały niedawno przeprowadzone przy odkształceniu samego lustra, ustawionego dla testów w trybie sztywnym, które zostało ostatecznie zmontowane na teleskopie. Jak poinformowało ESO, same testy zostały zaliczone celująco.

W uzupełnieniu do zastąpienia tradycyjnego lustra wtórnego teleskopu, wraz z tym nowym odkształceniem zwierciadła, system AOF obejmuje również czterogwiazdkowy Laser Guide Star (4LGSF), którego pierwsze światło uzyskano w kwietniu 2016 roku. Wraz z pojawieniem się systemu AOF, VLT będzie kontynuować oraz rozszerzać swoją listę światowej klasy wyników badań naukowych i doświadczeń z systemem znajdującym się w Paranal.

Zdobyte doświadczenie z pewnością przyczyni się do przezwyciężania kolejnych stojących na drodze problemów technicznych, podczas budowanego aktualnie przez Europejskie Obserwatorium Południowe Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu Europejskiego (E-ELT).

Źródło: ESO

Opracował:
Adam Tużnik

Więcej informacji:
First Light for Largest Adaptive Optics System

Na ilustracji:
Zwierciadło teleskopu VLT. Źródło: ESO

Reklama