Przejdź do treści

POLSA członkiem Międzynarodowej Federacji Astronautycznej

PAK w IAF

Polska Agencja Kosmiczna (PAK) 1 października 2018 roku została przyjęta do Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (IAF) podczas trwającego właśnie Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Bremie. 

Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (International Astronautical Federation – IAF) jest organizacją pozarządową skupiającą 165 członków – instytucji narodowych zainteresowanych technikami kosmicznymi i rakietowymi, w tym wszystkie najważniejsze światowe agencje kosmiczne. Federacja jest organizatorem corocznego Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego (International Astronautical Congress – IAC) – najważniejszej międzynarodowej imprezy branży kosmicznej, przyciągającej od lat decydentów ze światowego sektora kosmicznego, w tym liczne grono przedsiębiorców, instytutów naukowo-badawczych oraz przedstawicieli agencji rządowych, związków pracodawców i innych instytucji działających w tym sektorze.

Członkostwo w IAF, oprócz zapewnienia preferencyjnych warunków finansowych udziału w IAC, zapewnia dostęp do dokumentów i merytorycznych opracowań przygotowywanych przez organizację oraz umożliwia udział w pracach organów federacji.

Udział w corocznym IAC to wyjątkowa szansa na szeroką promocję dorobku i potencjału polskiego sektora kosmicznego na arenie międzynarodowej. Taka promocja jest naszym podmiotom bardzo potrzebna, aby mogły one zaistnieć w międzynarodowej świadomości jako sprawni i konkurencyjni dostawcy produktów dla sektora kosmicznego – mówi prezes PAK, dr hab. Grzegorz Brona. Członkostwo PAK w IAF może takie działania ułatwić. Będzie też istotne w kontekście nawiązywania bądź pogłębiania naszej współpracy z narodowymi agencjami kosmicznymi.

Agencja złożyła wniosek o akces do IAF w listopadzie 2017 roku. Oficjalne przyjęcie agencji do IAF miało miejsce w poniedziałek 1 października 2018 roku, pierwszego dnia IAC, który odbywa się w Bremie od 1 do 5 października. Podczas inauguracyjnej sesji Zgromadzenia Ogólnego IAF ogłoszono decyzję o członkostwie PAK w IAF, a prezes PAK krótko przedstawił działalność agencji, z naciskiem na jej najważniejsze zadanie – opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego, przypomniał główne cele Polskiej Strategii Kosmicznej i podsumował dorobek krajowego sektora kosmicznego.

W czasie trwania IAC 2018 dr Brona weźmie też udział w Zgromadzeniu Ogólnym IAF zaplanowanym na piątek 5 października 2018 roku. Jako reprezentant organizacji członkowskiej będzie uczestniczył m.in. w głosowaniach dotyczących wyboru lokalizacji kongresu w 2021 roku.

Podczas tegorocznej edycji IAC PAK, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Związek Pracodawców Sektora Komicznego po raz pierwszy zorganizowały stoisko polskiego sektora kosmicznego. Jego celem jest promowanie osiągnięć i możliwości krajowego przemysłu kosmicznego oraz prezentowanie kompetencji i oferty poszczególnych firm i jednostek naukowo-badawczych. Przestrzeń stoiska została udostępniona polskim podmiotom do przeprowadzania rozmów bilateralnych z potencjalnymi zagranicznymi partnerami.

Źródło: PAK

Ilustracja: iac2018.org

 

Reklama