Przejdź do treści

Gigantyczne fale wirowe na skraju magnetosfery Jowisza

Sonda NASA Juno nad południowym biegunem Jowisza.

Naukowcy odkryli, że sonda kosmiczna Juno krążąca wokół Jowisza często napotyka gigantyczne fale wirowe na granicy między wiatrem słonecznym a magnetosferą Jowisza. Fale te odgrywają istotną rolę w procesie przenoszenia energii i masy z wiatru słonecznego, strumienia naładowanych cząstek emitowanych przez Słońce, do środowisk planetarnych. 

Zjawiska, które napotyka Juno, to fale Kelvina-Helmholtza. Pojawiają się one na granicy między dwoma obszarami w przestrzeni, między którymi istnieje duża różnica prędkości. Wtedy na styku tych obszarów mogą powstawać fale wirowe i wiry.

Fale Kelvina-Helmholtza nie zawsze są widoczne gołym okiem. Na Ziemi możemy je dostrzec, np., na brzegu chmury typu fluctus lub poczuć lecąc samolotem podczas turbulencji czystego nieba (ang. Clear-Air Turbulence, CAT), które, jak zostało niedawno wykazane w badaniu japońskich naukowców, powstają podczas załamania się fali Kelvina-Helmholtza.

fale Kelvina-Helmholtza

Na zdjęciu: Chmura typu fluctus nad hiszpańską wyspą Mallorca. Autor: Harold Litwiler. Źródło: Wikimedia Commons.

W przypadku Jowisza, fale Kelvina-Helmholtza powstają w miejscu, które oddziela pole magnetyczne planety od wiatru słonecznego, znane jako magnetopauza. Te fale Kelvina-Helmholtza nie są widoczne gołym okiem, ale można je wykryć za pomocą instrumentów do detekcji plazmy i pól magnetycznych w kosmosie. (Plazma to powszechnie występujący w kosmosie stan materii składający się z naładowanych cząstek, jonów i elektronów.)

Fale wirowe na Jowiszu

Na ilustracji: Niestabilności Kelvina-Helmholtza, gigantycznych fal wirowych, na granicy między magnetosferą Jowisza a wiatrem słonecznym, który wypełnia przestrzeń międzyplanetarną. Źródło: UCAR/Zhang, et.al.

Niestabilności Kelvina-Helmholtza to proces fizyczny, który zachodzi, gdy wiatry słoneczne i gwiazdowe oddziałują z planetarnymi polami magnetycznymi w całym Układzie Słonecznym i we Wszechświecie. Juno obserwowała te fale podczas wielu swoich orbit, dostarczając rozstrzygających dowodów na to, że niestabilności Kelvina-Helmholtza odgrywają aktywną rolę w interakcji między wiatrem słonecznym a Jowiszem. Ta interakcja jest ważna, ponieważ może przenosić plazmę i energię przez magnetopauzę do magnetosfery Jowisza, napędzając aktywność w tym układzie.

 

Więcej informacji:

  • Publikacja „Investigating the Occurrence of Kelvin-Helmholtz Instabilities at Jupiter's Dawn Magnetopause” J. Montgomery i in., Geophysical Research Letters (2023) DOI: 10.1029/2023GL102921
  • Publikacja „Clear Air Turbulence Resolved by Numerical Weather Prediction Model Validated by Onboard and Virtual Flight Data”, R. Yoshimura i in., (2023) Gophysical Research Letters, DOI: 10.1029/2022GL101286

 

Opracowanie: Joanna Molenda-Żakowicz

Na ilustracji: Sonda NASA Juno nad południowym biegunem Jowisza. Źródło: NASA/JPL-Caltech.

Reklama