Przejdź do treści

Spotkanie wszystkich polskich organizacji astronomicznych i astronautycznych

Polskie  Towarzystwo Astronomiczne (PTA) zaprasza przedstawicieli wszystkich polskich pozarządowych organizacji astronomicznych i astronautycznych, a także grup nieformalnych (np. internetowe fora dyskusyjne) na spotkanie w Poznaniu w dniu 6 września 2015 r. Będzie to okazja do spotkania miłośników kosmosu z zawodowymi astronomami, nawiązania lepszej współpracy i koordynacji działań obu środowisk.

Nasz kraj przystąpił w tym roku do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), w roku 2012 stał się członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Udział Polski w tych dwóch wielkich organizacjach rodzi szereg nowych możliwości zarówno dla naukowców, jak i dla popularyzacji astronomii i astronautyki. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, konieczne jest współdziałanie licznych organizacji i stowarzyszeń istniejących w naszym kraju, zajmujących się tematyką kosmosu. Potrzeba także lepszej współpracy pomiędzy naukowcami, a miłośnikami astronomii i lotów kosmicznych. To podstawowy cel dla którego organizowane jest spotkanie.

Spotkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych odbędzie się 6 września 2015 r, w Poznaniu. Program został tak opracowany, aby zainteresować społeczność miłośników kosmosu. W szczególności przedstawione zostaną możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych z różnych środków: rządowych, samorządowych, unijnych. Drugą grupę tematów stanowią możliwości związane z ESO oraz ESA. Nie zabraknie także wartych naśladowania przykładów współpracy pomiędzy naukowcami, a amatorami. Oczywiście będzie także czas na krótkie prezentacje wszystkich organizacji oraz podstawowy punkt programu: dyskusję o oczekiwaniach miłośników kosmosu w stosunku do astronomów zawodowych.

Spotkanie celowo zostało zaplanowane w niedzielę, aby miłośnicy astronomii i astronautyki łatwiej mogli w nim wziąć udział bez konieczności uzyskiwania urlopu od swoich codziennych obowiązków zawodowych. Dodatkowo odbędzie się tuż przed 37. Zjazdem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, który będzie miał miejsce w Poznaniu kolejnych dniach (7-10 września 2015 r.). Część uczestników Spotkania Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych być może będzie chciała przedłużyć swój pobyt w Poznaniu i wziąć udział także w konferencji „zawodowej”, na której przedstawione zostanie przegląd najnowszych polskich badań i osiągnięć w tej dziedzinie. Natomiast pozostali mogą pozostawić plakaty prezentujące działalność ich organizacji i klubów, które będą dostępne dla uczestników konferencji przez wszystkie kolejne dni.

„Gorąco zachęcam wszystkie polskie stowarzyszenia oraz kluby astronomiczne do wysłania swoich przedstawicieli na Spotkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych. Zachęcam także zawodowych astronomów, członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, do wzięcia udziału w spotkaniu. Często spotykamy sytuacje, że miłośnicy astronomii więcej wiedzą o różnego kalibru odkryciach astronomów amerykańskich niż o największych sukcesach polskich naukowców, a w drugą stronę - część naukowców niewiele wie o bardzo aktywnej działalności miłośników kosmosu.” mówi dr hab. Agnieszka Kryszczyńska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

„Z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że współpraca pomiędzy naukowcami, a miłośnikami kosmosu może być bardzo korzystna dla obu stron i zachęcam do niej.” dodaje Kryszczyńska.
Zjazdowi PTA oraz Spotkaniu Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych towarzyszyć będą imprezy popularnonaukowe dla mieszkańców Poznania i województwa Wielkopolskiego. Będą to m.in. Festiwal Planetariów Przenośnych, a także kinowe pokazy filmów o kosmosie.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej www.pta.edu.pl/zjazd37/spotkanie. Termin rejestracji zgłoszeń mija 15 sierpnia 2015 r.

Organizatorami Spotkania Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych są Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Więcej informacji:

Źródło: PTA

Na ilustracji:
Należące do ESO obserwatorium astronomiczne La Silla oraz satelita BRITE-PL (wykorzystano materiały ESO oraz BRITE).

Reklama