Przejdź do treści

W AGH przedstawiono założenia Sieci Uczelni Kosmicznych

Pomysł powołania polskiej Sieci Uczelni Kosmicznych

W AGH przedstawiono koncepcję powołania Sieci Uczelni Kosmicznych. Nadrzędnym celem tej inicjatywy będzie wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i badań w obszarze technologii kosmicznych, stworzenie platformy dyskusyjnej oraz ułatwienie współpracy pomiędzy grupami badawczymi, pracującymi na polskich uczelniach w tej nowej w Polsce, a szybko rozwijającej się branży. Inicjatywę powołania Sieci wspiera Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kosmos dla Ziemi i Ludzkości – takie hasło będzie przyświecać Sieci Uczelni Kosmicznych, inicjatywie, której założenia przedstawiono 27 maja 2021 r. w AGH.

Obserwowany w Polsce, Europie i na całym świecie dynamiczny rozwój sektora kosmicznego stawia przed polskimi uczelniami szereg wyzwań. Nowe zakłady pracy, specjalistyczne firmy, laboratoria poszukują wysoko wykwalifikowanych pracowników z branży kosmicznego. Dla polskich uczelni to szansa aby dołączyć do tego sektora i zasilić go dobrze wykształconymi specjalistami. Jako pojedyncze uczelnie mamy spory potencjały do zaoferowania, m.in. unikatowe kierunki, nowocześnie wyposażone laboratoria, czy wspólnie z innymi uczelniami realizowane badania. Dopiero jednak jako Sieć Uczelni Kosmicznych mamy szansę zaistnieć w świadomości światowych liderów. Sieć Uczelni Kosmicznych ma na celu przede wszystkim rozwijanie polskiej nauki w obszarze badań kosmicznych, kształcenie w obszarze inżynierii kosmicznej czy realizację wspólnych badań oraz ich komercjalizację. Przyczynkiem do powstania Sieci Uczelni Kosmicznych są dotychczasowe działania AGH w kierunku kształcenia i badań w obszarze inżynierii kosmicznej, a także prestiżowy projekt Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego UNIVERSEH, który AGH tworzy wspólnie z czterema innymi uniwersytetami europejskimi – podkreślił podczas spotkania Rektor AGH prof. Jerzy Lis, inicjator Sieci Uczelni Kosmicznych.

Dodał również:

Bardzo zależy nam na tym, aby naszymi doświadczeniami dzielić się z innymi uczelniami z Polski. Wspólne kształcenie inżynierów specjalności kosmicznych, wspólne badania z obszaru nauk o kosmosie czy wreszcie wspólna realizacja grantów i badań to nasz główny cel. Jako sieć uczelni zrzeszonych wokół zagadnienia kosmosu będziemy w stanie z pewności  zwiększyć nasz wkład w tą coraz szybciej rozwijającą się branżę.

Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych zaznaczył:

Cieszę się bardzo z podjętej przez AGH inicjatywy. Idea, która jej przyświecająca tj. Kosmos dla Ziemi i Ludzkości celnie oddaje ducha aktualnych potrzeb całego świata oraz Polski. Poprzeczkę stawiamy sobie bardzo wysoko. Uczelnie w pierwszej kolejności mogą mieć swój duży wkład w rozwój branży kosmicznej. Wyzwaniem w realizacji projektów kosmicznych jest ich sprawne zarządzanie. Mam nadzieje, że Sieć Uczelni Kosmicznych będzie czuwać nad projektami z tego obszaru, ale także inicjować nowe przedsięwzięcia z sektora kosmicznego. Ministerstwo będzie z dużym przekonaniem wspierać inicjatywę oraz włączać się aktywnie w jej działania.

W spotkaniu inicjującym działanie Sieci Uczelni Kosmicznych wziął również udział prof. Grzegorz Wrochna, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, który mówił:

Rozmowa o tym, jak kształcić przyszłych ekspertów, jak otwierać ich na potencjał transferu technologii jest dla nas niezwykle istotna. Jestem przekonany, że spotkanie inicjujące działalność Sieci Uczelni Kosmicznych będzie doskonałym początkiem szerszej współpracy pomiędzy Polską Agencja Kosmiczną, AGH oraz całą Siecią. Chętnie służymy naszymi kontaktami z przemysłem. Mamy świadomość, że nic nie pomaga w inspiracji studentów bardziej niż możliwość zaangażowania się w praktyczne zastosowaniach nauki.

W opinii prof. Tadeusza Uhla, Dyrektora Centrum Technologii Kosmicznych AGH nauka światowa, w tym polska, niezwykle prężnie rozwija badania i kształcenie w obszarze technologii kosmicznych:

Wyniki badań w tym sektorze służą ludzkości od wielu lat. Dzięki zmianie strategii podboju kosmosu przez największych graczy w tej dziedzinie, koszty udziału w badaniach nie są już barierą dla uczelni. W związku z tym mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Sieć Uczelni Kosmicznych będzie brała udział w wielu misjach i przyczyni się do wzrostu naszej konkurencyjności na arenie międzynarodowej, zarówno w obszarze naukowym jak i komercyjnym. Zależy nam na tym aby Sieć była forum dyskusyjnym, ale także decyzyjnym, w zakresie specjalistycznego kształcenia oraz tematyki podejmowanych badań. Innym niezwykle ważnym obszarem działania Sieci jest dzielenie infrastruktury badawczej w postaci unikatowych laboratoriów, z parterami sieci. Jeśli potrafimy wykorzystać wartość dodaną wynikającą z współpracy wielu jednostek naukowych w Polsce, możemy zaistnieć wśród liderów „nowego kosmosu” – dodaje prof. Tadeusz Uhl.

W spotkaniu online inicjującym działanie Sieci wzięli udział: Prof. Jerzy Lis, Rektor AGH, prof. Rafał Wiśniowski, Prorektor ds. Współpracy AGH, prof. Tadeusz Uhl, Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH, prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Teofil Jesionowski, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, prof. Bogumiła Kaniewska, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, prof. Grzegorz Wrochna, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, Anna Budzanowska, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Mateusz Gaczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Edukacji i Nauki. Gościem specjalnym spotkania był Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych. Do grona partnerów tworzących Sieci Uczelni Kosmicznych będą dołączać kolejne uczelnie zrzeszone m.in. w KRASP, KRPUT czy KRUP, które prowadzą kształcenie i badania w obszarze technologii kosmicznych.

Źródło: AGH

Reklama