Przejdź do treści

Satelitarna stacja naziemna AGH powstanie w Pobiedniku Wielkim

Satelitarna stacja naziemna w Psarach

Akademia Górniczo-Hutnicza i Stowarzyszenie Aeroklub Krakowski będą współpracowały na rzecz technologii kosmicznych  i lotnictwa. 30 września 2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Aeroklubu Krakowskiego, na którym m.in. przedstawiono warunki dzierżawy na 10 lat terenu lotniska aeroklubu pod budowę laboratorium AGH – satelitarnej stacji naziemnej.

Pobiednik Wielki to wieś w Małopolsce położona w powiecie krakowskim, 36 kilometrów od Krakowa. Znajduje się tam lotnisko Aeroklubu Krakowskiego. W styczniu 2022 roku Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) oraz Stowarzyszenie Aeroklub Krakowski zawarły umowę dotyczącą m.in. prowadzenia wspólnej działalności naukowej oraz dydaktycznej, w tym upowszechniania wiedzy o technologiach kosmicznych i lotnictwie. Jednym z elementów tej współpracy miała być budowa na terenie lotniska nowego laboratorium AGH – satelitarnej stacji naziemnej.

Stworzenie naziemnego segmentu systemu łączności satelitarnej jest niezbędne do obsługi przyszłych misji kosmicznych realizowanych przez pracowników oraz studentów AGH, m.in. w kontekście planowanego na kolejne lata wyniesienia satelity AGH na niską orbitę okołoziemską. Ponadto stacja będzie dla nas bazą techniczną umożliwiającą praktyczną realizację kształcenia studentów w CTK w zakresie podstaw łączności satelitarnej, w tym przetwarzania danych pochodzących z obrazowania satelitarnego oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – wyjaśnia prof. Tadeusz Uhl, Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych (CTK) AGH.

Planowana stacja naziemna AGH na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego składać się będzie z kompleksu pomieszczeń laboratoryjnych, w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. System antenowy o średnicy 4,5 metra i wadze około 1900 kilogramów będzie zamknięty w kopule chroniącej przed niekorzystnym wpływem zjawisk meteorologicznych.

W satelitarnej stacji naziemnej studenci i pracownicy AGH będą mieli możliwość zbierania oraz przetwarzania różnego rodzaju danych na potrzeby organów administracji publicznej. Warto również dodać, że w laboratorium testowane będą rozwiązania zwiększające niezawodność, bezpieczeństwo oraz efektywność transmisji danych na odcinku między centrum kontroli misji a satelitą, a także między satelitami.

Stacja ma być także docelowo miejscem realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na opracowanie nowych technologii kosmicznych w ramach współpracy z innymi zespołami i ośrodkami naukowymi oraz przemysłem kosmicznym, krajowym i zagranicznym.

Rozpoczęcie prac pierwotnie przewidywano na rok 2022.

Źródło: LoveKraków.pl, Aeroklub Krakowski

Opracowanie: Paweł Z. Grochowalski

Reklama