Przejdź do treści

Wielka Brytania, a Europejskie Obserwatorium Południowe

W Wielkiej Brytanii odbyło się referendum, w którym obywatele zadecydowali, że chcą aby ich kraj wystąpił z Unii Europejskiej. Rodzi to pytanie o udział Wielkiej Brytanii - ważnego kraju z punktu widzenia badań naukowych - w różnych europejskich organizacjach badawczych. W szczególności, czy będzie miało to wpływ na udział tego kraju w Europejskim Obserwatorium Południowym?

W komunikacie wydanym przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) wyjaśniono kwestię członkostwa Wielkiej Brytanii w ESO, jeśli kraj ten opuści Unię Europejską. Udział danego państwa w ESO oraz w Unii Europejskiej są od siebie niezależne. Zatem jeśli Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej, nie będzie to miało bezpośrednich skutków na jej udział w ESO. Trudno jest natomiast przewidzieć ogólny wpływ tego procesu na europejskie badania naukowe, w tym astronomiczne.

Europejskie Obserwatorium Południowe jest organizacją zrzeszającą kraje, powstałą w 1962 roku na mocy traktatu międzynarodowego. Obecnie obejmuje 15 krajów członkowskich. Wielka Brytania jest członkiem ESO od 2002 roku. Polska wstąpiła do ESO w 2015 roku. Celem ESO jest prowadzenie badań Wszechświata z powierzchni Ziemi. Organizacja posiada swoje obserwatoria z wielkimi teleskopami na półkuli południowej, w Chile.

Więcej informacji:

Źródło: ESO.

Na zdjęciu:
Flagi krajów członkowskich przed siedzibą ESO.


Reklama