Przejdź do treści

Zostało kilka dni na zgłoszenie udziału w spotkaniu polskich organizacji i klubów astronomicznych i astronautycznych

W niedzielę 6 września w Poznaniu spotkają się przedstawiciele polskich organizacji astronomicznych i astronautycznych. Jest już sporo zgłoszeń. Przedstawicieli organizacji i klubów, które jeszcze się nie zgłosiły, zachęcamy do udziału.

Organizatorem spotkania jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) zrzeszające zawodowych astronomów. Spotkanie ma na celu polepszenie współpracy pomiędzy naukowcami, a miłośnika kosmosu. Będą przedstawione różne nowe propozycje współpracy. Zaplanowana jest również dyskusja o oczekiwaniach miłośników kosmosu w stosunku do środowiska naukowego. Tematem będą też sposoby zdobywania środków na działalność organizacji pozarządowych (z funduszy unijnych, rządowych oraz samorządowych).

Do udziału zachęcamy także przedstawicieli grup nieformalnych, np. klubów i kółek astronomicznych. Jest to okazja do zaprezentowania swojej działalności szerokiemu gronu społeczności astronomicznej i nawiązania kontaktów oraz współpracy.

Dodatkowo, wszystkie zaprezentowane plakaty będzie można pozostawić także na trwający w kolejnych dniach w Poznaniu XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, w którym weźmie udział ponad 150 astronomów, nawet jeśli ktoś nie planuje osobistego udziału w zjeździe PTA.

Szczegóły programu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://www.pta.edu.pl/zjazd37/spotkanie. Jest też stworzone wydarzenie na Facebooku.

Więcej informacji:

Na ilustracji:
Należące do ESO obserwatorium astronomiczne La Silla oraz satelita BRITE-PL (wykorzystano materiały ESO oraz BRITE).
Reklama