Przejdź do treści

Logo Uranii

Logo Uranii - do pobrania przez organizatorów wydarzeń, którym patronuje nasze czasopismo.

Logo Uranii - Postępów Astronomii
Techniczne informacje o użyciu logo Uranii (budowa znaku graficznego, barwy CMYK, RGB, warianty)

Istnieją dwa warianty logo. W większości przypadków należy używać wariantu A (dostępny do pobrania poniżej), natomiast wariant B jest rezerwowym. w sytuacji jeśli kwestie graficzne uniemożliwiają użycie wariantu podstawowego (dostępny e-mailowo).

Plik z logo, 500 pikseli, format JPG

Plik z logo, 1500 pikseli, format JPG

Duży plik z logo, 3400 pikseli, format JPG

Duży plik z logo, 2800 pikseli, format PNG, przezroczyste tło

Logo w pliku PDF

Logo w pliku CDR, wektorowe

Logo w różnych formatach - pliki zebrane razem w archiwum ZIP

Warunki użycia logo Uranii:
- logo mogą użyć instytucje, organizacje i inne podmioty organizujące wydarzenia, które uzyskały patronat Uranii (w kontekście danego wydarzenia i jego reklamy)
- logo może znaleźć się na wydawnictwach, które uzyskały patronat Uranii
- logo może być użyte w prezentacjach edukacyjnych, naukowych lub z zakresu popularyzacji nauki, w których jest wspominana Urania
- inne przypadki użycia logo wymagają wcześniejszej zgody redakcji (pytanie można przesłać e-mailowo)


Pliki z logo Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) można natomiast znaleźć tutaj.