Przejdź do treści

AgroTech – dane satelitarne dla rolnictwa

AgroTech – dane satelitarne dla rolnictwa

Projekt AgroTech, realizowany przez polską firmę CloudFerro, wpisuje się w rozwój polskiego rolnictwa 4.0 oraz w Europejski Zielony Ład. Pozwoli na monitorowanie i badanie jakości upraw między innymi poprzez analizę obrazów satelitarnych. Beneficjentami będą rolnicy indywidualni z całej Europy oraz firmy zajmujące się produkcją rolniczą i współpracujące z rolnikami, na przykład producenci wyrobów spożywczych, firmy ubezpieczeniowe czy GUS. Gotowy produkt zostanie uruchomiony na początku 2024 roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach konkursu „Szybka Ścieżka – Agrotech” wybrało polską firmę CloudFerro – operatora chmury obliczeniowej CREODIAS – do realizacji projektu AgroTech. Jego celem jest stworzenie systemu klasyfikacji użytkowania ziem w Europie oraz wykrywania typów upraw poprzez analizę obrazów satelitarnych i przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego.

Z satelitarnego monitoringu upraw korzysta coraz więcej firm rolniczych, organizacji państwowych i firm – między innymi towarzystwa ubezpieczeniowe czy producenci wyrobów spożywczych – które chcą podejmować przemyślane decyzje w oparciu o wiarygodne dane o ich stanie. Głównymi zaletami monitorowania powierzchni rolniczych w oparciu o dane przekazywane przez satelity jest spójność i powtarzalność danych oraz dokładność pomiarów.

Opracowywana przez CloudFerro nowa metoda pozwolić ma na klasyfikowanie pokrycia powierzchni Europy oraz rozpoznawanie wybranego rodzaju upraw i, co szczególnie ważne, ich stanu – w tym na przykład wszelkich fizycznych uszkodzeń. Wszystko to w oparciu o analizę zdjęć satelitarnych – średniej i bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR) – z wykorzystaniem zaawansowanego algorytmu uczenia maszynowego. Produkty będą przetwarzane w środowisku chmury obliczeniowej CREODIAS, bez konieczności uciążliwego i czasochłonnego pobierania dużej liczby zobrazowań satelitarnych przez użytkowników.

CREODIAS to platforma oferująca bezpłatny dostęp do danych satelitarnych z obserwacji Ziemi oraz usługi chmury obliczeniowej. Została stworzona przez CloudFerro na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Platforma udostępnia również gotowe do użycia rozwiązanie Sentinel for Common Agriculture Policy (Sen4CAP) do satelitarnego monitoringu rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Jest to oprogramowanie open source, oferowane w modelu software as a service (SaaS). Z rozwiązania tego korzystają przedsiębiorstwa prywatne, organizacje i agencje płatnicze z kilkunastu krajów w Europie i na świecie. W prace na projektem AgroTech zaangażowany jest zespół około dwudziestu specjalistów różnych dziedzin – zarówno IT, jak i nauk przyrodniczych.

Realizacja projektu w skali całej Europy wiąże się z wyzwaniem jednorodnego ujęcia przyrodniczego, zarówno północnej Szwecji, jak i Sycylii. Przewidziane są dwa etapy wykonania projektu: prototyp ma być gotowy do końca lutego 2023 roku, zaś gotowe rozwiązanie ma zostać uruchomione na początku 2024 roku.

Firma CloudFerro podpisała umowę na dofinansowanie projektu z NCBiR. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całkowita projektu to 8 269 036,03 zł, z czego środki NCBiR wynoszą 5 827 336,18 zł.

O CloudFerro

Firma CloudFerro świadczy usługi przetwarzania w chmurze. Dostarcza i obsługuje chmury obliczeniowe dla wymagających rynków – między innymi dla europejskiego przemysłu kosmicznego, badań klimatu i do innych zastosować naukowych. Specjalizuje się w przechowywaniu i przetwarzaniu wielkich zbiorów danych, w tym wielopetabajtowych repozytoriów danych satelitarnych obserwacji Ziemi.

Firma oferuje elastyczne rozwiązania w modelu chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej, oparte na otwartych technologiach oraz dostosowane do potrzeb użytkownika. Świadczy szeroką gamę usług dodatkowych i oferuje wsparcie techniczne przez lokalny zespół specjalistów IT o unikalnych kompetencjach. Z rozwiązań CloudFerro korzystają wiodące firmy i instytucje naukowe w Europie z różnych sektorów rynku, przetwarzające wielkie zbiory danych: ESA, Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites – EUMETSAT), Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), Mercator Ocean International, Niemiecka Agencja Aero-Kosmiczna (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – DLR), European Grid Infrastructure (EGI) i wiele innych.

Źródło: PlanetPartners

Opracowanie: Paweł Z. Grochowalski

Reklama