Przejdź do treści

AROBS Polska w projekcie satelitarnej komunikacji kwantowej

Satelita do komunikacji kwantowej

AROBS Polska, firma specjalizująca się w rozwoju systemów elektronicznych oraz oprogramowania na potrzeby sektora kosmicznego, została liderem międzynarodowego konsorcjum realizującego nowy projekt z obszaru infrastruktury komunikacji kwantowej na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Międzynarodowa współpraca nad projektem odpowiada na rosnące zapotrzebowanie technologiczne branży bezpieczeństwa przesyłania danych. Polska spółka odpowiada za dostarczenie elektroniki odczytującej sygnały z detektora pojedynczych fotonów, będącego częścią optycznej stacji naziemnej.

Komunikacja kwantowa jest najbezpieczniejszym sposobem przekazywania informacji, który całkowicie uniemożliwia podsłuch w przeciwieństwie do obecnie stosowanych metod szyfrowania, które są podatne na złamanie przez wysoce wydajny komputer kwantowy. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie w zakresie bezpieczeństwa danych wystartował projekt „Quantum Key Distribution High-rate Detector Predevelopment”. Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu detektora pojedynczych fotonów o wysokiej efektywności kwantowej (>90%) i dużej częstotliwości detekcji (>2 GHz). Rozwijana technologia znajdzie w przyszłości zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, szczególnie w obszarach wymagających długoterminowej tajności danych, czyli jednostkach rządowych, medycznych i finansowych.

Komunikacja kwantowa to przyszłość dla każdej branży zajmującej się bezpieczeństwem czy tajnością danych i jestem przekonany, że zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania będzie dynamicznie rosło. Tym bardziej cieszy nas możliwość uczestniczenia i wykorzystania naszego doświadczenia w kolejnym innowacyjnym projekcie. To już kolejne zlecenie, które realizujemy na potrzeby ESA i kolejne, które umożliwia nam dalszy rozwój wysokich kompetencji w obszarze komunikacji kwantowej – mówi Michał Drogosz, CEO AROBS Polska.

Zadaniem AROBS Polska jest opracowanie architektury i kodu dla szybkich układów FPGA, odpowiedzialnych za sterowanie układem nadawczym oraz przetwarzanie sygnałów pochodzących z matrycy detektorów pojedynczych fotonów. Dodatkowo firma odpowiedzialna jest za wytworzenie oprogramowania wbudowanego, niezbędnego do obsługi całego systemu, a także przygotowanie układów elektronicznych. We współpracę zaangażowane są również zespoły z Politechniki Mediolańskiej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Włosi projektują i wytwarzają detektory stanowiące serce układu, a grupa badawcza z UMK jest odpowiedzialna za opracowanie torów optycznych i przeprowadzenie pełnego testu odbiornika. Całkowita wartość projektu to 800 tys. euro, a zakładany czas realizacji wynosi 24 miesiące.

Źródło: PlanetPartners

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama