Przejdź do treści

Darmowe usługi cloud computingu w zakresie obserwacji Ziemi na platformie CREODIAS

Finanse naukowe

Naukowcy prowadzący badania w zakresie obserwacji Ziemi (EO) mogą już bezpłatnie korzystać z usług chmurowych na platformie CREODIAS.eu. Firma CloudFerro, która jest operatorem platformy, została oficjalnym dostawcą OCRE dla wszystkich krajów europejskich.

Konsorcjum OCRE (Open Clouds for Research Environments) finansuje m.in. usługi przetwarzania w chmurze w projektach naukowo-badawczych. Istnieje od stycznia 2019 r. Jego celem jest przyspieszenie wdrażania korzystania z usług chmurowych na terenie Europy poprzez połączenie dostawców chmury, organizacji obserwacji Ziemi (EO) oraz społeczności naukowej i edukacyjnej. OCRE ma pomagać instytucjom, które korzystają z jego usług, oszczędzić czasochłonny i złożony proces samodzielnego wdrażania usług chumurowych. Partnerami konsorcjum są CERN, GEANT, RHEA i Trust-IT. Wspierane sa one przez EARSC, Evenflow i SixSq. Łączny budżet OCRE wynosi 9,5 mln EUR, w tym 5 mln EUR na usługi w zakresie przetwarzania w chmurze i 4,5 mln EUR na usługi w zakresie obserwacji Ziemi (EO).

Dzięki OCRE, członkowie społeczności naukowej mogą korzystać z darmowych usług chmury obliczeniowej (IaaS, PaaS, SaaS) oraz produktów związanych z obserwacją Ziemi (EO) w projektach naukowych i badawczych. W szczególności finansowanie OCRE może obejmować usługi chmury obliczeniowej oferowane na platformie CREODIAS oraz dodatkowo konkretne świadczenia w zakresie obserwacji Ziemi.

Jesteśmy dumni, że staliśmy się dostawcą chmury obliczeniowej dla OCRE i tym samym możemy uczestniczyć w procesie przenoszenia europejskiej nauki na nowy poziom. Finansowanie OCRE to wielka szansa dla całej społeczności edukacyjnej i naukowej, która teraz będzie mogła bezpłatnie korzystać z zaawansowanych usług cloud computingu na CREODIAS.eu – komentuje Maciej Krzyżanowski, prezes CloudFerro, operatora platformy CREODIAS. – Finansowanie OCRE jest odpowiedzią na ograniczenia, z którymi boryka się wiele instytucji badawczych, takie jak brak skalowalnych zasobów informatycznych czy wysokie koszty utrzymania infrastruktury. Stając się kwalifikowanym dostawcą OCRE, CloudFerro po raz kolejny udowodniło, że jest wiarygodnym partnerem, który zapewnia wysoką jakość usług i doskonałe doświadczenia klientów – dodaje Maciej Krzyżanowski.

CloudFerro jest zaufanym dostawcą usług cloud computingu dla wielu renomowanych europejskich instytucji, tj.: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), EUMETSAT, Mercator Ocean International, Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR), EGI i wiele innych. Firma dostarcza oraz obsługuje platformy chmury obliczeniowej do przechowywania i przetwarzania wielkich zbiorów danych.

Firma CloudFerro dostarcza innowacyjne usługi przetwarzania w chmurze. Tworzy i obsługuje chmury obliczeniowe dla wyspecjalizowanych rynków, m.in. dla europejskiego przemysłu kosmicznego, badań klimatu i nauki. Posiada duże doświadczenie w przechowywaniu i przetwarzaniu wielkich zbiorów danych, w tym wielopetabajtowych repozytoriów danych satelitarnych obserwacji Ziemi.

Źródło: CloudFerro

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

 

Reklama