Przejdź do treści

Geometria Pana Mikołaja

Warsztaty "Geometria Pana Mikołaja"

Stowarzyszenie Ars Scientia realizuje projekt pod nazwą „Geometria Pana Mikołaja”, którego celem jest poszerzanie wiedzy matematycznej i historycznej w oparciu o prace Mikołaja Kopernika wśród uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych Rzeszowa i Podkarpacia. Projekt jest realizowany w ramach obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

W ramach realizacji projektu przedstawionych zostanie wiele mniej znanych faktów z życia Mikołaja Kopernika, np. dotyczących jego odkryć w dziedzinie matematyki, oraz szereg dowodów na to, że wielki astronom zajmował się nie tylko obserwacjami ciał niebieskich, a jego praca i działalność wykracza poza te popularne motywy. Projekt wystartował 2 października i potrwa do końca grudnia 2023 roku.

Celem jest przede wszystkim rozwój i doskonalenie umiejętności manualnych i politechnicznych przez zaangażowanie w warsztatową edukację naukowo-techniczną oraz uświadomienie uczniom poprzez działania praktyczne faktu, że matematyka, a szczególnie geometria, mogą być dziedzinami eksperymentalnymi.

W ramach zajęć warsztatowych, prowadzonych w pracowni Experymentarium 3Z według formuły: „Zobacz! Zbuduj! Zademonstruj!” uczniowie wraz z instruktorami i koordynatorami – popularyzatorami nauki – zaprojektują i zbudują małe eksponaty własnego pomysłu, analogiczne do tych, jakie znajdują się w centrach nauki i innych placówkach edukacji nieformalnej.

Warsztaty będą realizowane w małych grupach (do 12 osób). Szczególny nacisk położony będzie na organizację pracy w grupie, współpracę przy rozwiązywaniu problemów technicznych, umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej przedmiotów wykonywanych samodzielnie, sprawność językową oraz nabycie umiejętności technicznych na wielu poziomach zaawansowania.

Zajęcia warsztatowe (czas trwania 120 minut) poprzedzone będą krótkim wykładem zawierającym kilka odniesień do historii, wyjaśniającym podstawowe kwestie związane z obserwacjami prowadzonymi przez Kopernika oraz nawiązującym do relacji matematycznych i geometrycznych.

Zajęcia będą podzielone na trzy cykle, w czasie których zostanie zaprezentowany wybrany typ modelu urządzenia (pomocy dydaktycznej) związanego z pracami Mikołaja Kopernika, tj. Kwadrant Słoneczny, Trójkąt Paralaktyczny, Cykloida i hipocykloida. Przy ich pomocy uczniowie będą mogli przeprowadzić obserwacje podobne do tych wykonanych przez polskiego astronoma.

Modele instrumentów będą budowane na bazie oryginalnych materiałów odtworzonych w oparciu o dokumenty historyczne i w odpowiedniej skali do instrumentów używanych przez Kopernika. Każdy uczeń samodzielnie wykona model, który po zajęciach zabierze do domu. Następnie przyrządy te zostaną zaprezentowane w szkole, do której chodzi uczeń, podczas np. festiwalu nauki, nocy naukowców czy spotkania z rodzicami.

Każdy cykl zajęć zamknie etap podsumowujący, realizowany w formie atrakcyjnego, medialnego quizu, który sprawdzi, co z przekazanej wiedzy zostały przez uczestników przyswojone.

Szkoły biorące udział w projekcie otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Projekt dofinansowała Fundacja mBank w ramach programu mPotęga.

Stowarzyszenie Ars Scientia jest organizacją, którą od kilku lat z wielką pasją i zaangażowaniem tworzą ludzie zajmujący się popularyzacją nauki na wielu płaszczyznach. Jedną z jej inicjatyw jest audycja RADIOLATORIUM, Słuchaj... by WIDZIEĆ więcej, emitowana na antenie Radia Centrum Politechniki Rzeszowskiej, popularyzująca naukę, technikę, historię nauki i techniki oraz tradycyjne formy eksperymentowania. Stowarzyszenie współpracuje z Politechniką Rzeszowską, Muzeum Energetyki Podkarpackiej i firmą Polimedia; prowadzi pokazy popularnonaukowe z różnych dziedzin fizyki, a także organizuje politechniczne zajęcia warsztatowe dla dzieci z przedszkoli i szkół Podkarpacia, które cieszą się ogromną popularnością. Od 2018 roku Ars Scientia jest partnerem organizacyjnym Rzeszowskiego Pikniku Nauki i Techniki MOC ODKRYWCÓW, który jest kontynuacją „Dnia Odkrywców” i „Nocy Odkrywców” – największych w regionie imprez popularnonaukowych.

Źródło: Ars Scientia

Opracowanie: Paweł Z. Grochowalski

Reklama