Przejdź do treści

III kosmiczna konferencja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych

28 lutego 2018 r. W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbędzie się jednodniowa konferencja edukacyjna pt. „Interdyscyplinarne Kształcenie w Przedmiotach Przyrodniczych i Ścisłych”. Wydarzenie organizowane przez CBK PAN we współpracy z ŁCDNiKP oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest częścią projektu edukacyjnego „Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach oraz fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych”.

Jest to już trzecia i ostatnia konferencja projektu edukacyjnego „ Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach oraz fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych”, skierowana do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, którzy by chcieli ulepszyć swój warsztat. O dwóch wcześniejszych portal Urania - Postępy Astronomii informował w październiku 2017 r.

Celem trzeciego spotkania będzie przedstawienie aktualnych trendów w nauczaniu, a dokładnie to nauczanie metodą projektową, aktywizację uczniów i wykorzystanie narzędzi ICT oraz metodykę wprowadzenia treści z pogranicza wielu przedmiotów na zajęciach lekcyjnych.

Konferencja będzie składała się z dwóch części rozdzielonych lunchem. Po części konferencyjnej odbędą się warsztaty z twórcami najciekawszych, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, które łączą treści z przedmiotów tj. fizyka, geografia, geologia i biologia.

W części pierwszej przewidziane są wystąpienia organizatorów oraz gościa specjalnego, Bożeny Będzińskiej-Wosik ze SP nr 81 w Łodzi.

Dr Ryszard Gabryszewski (CBK PAN) przedstawi założenia i rezultaty projektu „Od śrubki do satelity” oraz opowie o dobrych praktykach w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych.

Elżbieta Kawecka (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów – OEIIZK, Warszawa) wygłosi odczyt nt. innowacyjnych programów nauczania fizyki w szkole podstawowej oraz ponadpostawowej.

A Anna Romańska (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – ŁCDNiP) przekaże nauczycielom, jak zainteresować ucznia przedmiotami przyrodniczymi.  

Po przerwie obiadowej przewidziano cztery warsztaty, które odbędą się w dwóch turach. Każdy uczestnik podczas rejestracji zostanie poproszony o wybranie dwóch tematów warsztatów, w których będzie uczestniczyć.

Warsztaty obejmują następujące tematy: 1. „Panta Rhei. Wykorzystanie zjawiska odbicia i emisji fal elektromagnetycznych w monitoringu roślinności”; poprowadzi dr Edyta Woźniak z Zakładu Obserwacji Ziemi CBK PAN w Warszawie; 2. „Rozszerzona rzeczywistość w edukacji przyrodniczej”, mgr Anna Romańska, doradca metodyczny w ŁCDNiKP, Łodź; 3. „Hydrożele”, mgr Daniel Dziob, Zakład Fizyki Materiałów Organicznych UJ, Kraków, doc. dr Jerneja Pavlin oraz prof. dr Mojca Čepič z Uniwersytetu w Lubljanie; 4. Od rzutu piłką po skoki kosmiczne”, mgr inż. Elżbieta Kawecka, OEIiZK, Warszawa

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają od organizatorów zestaw opracowanych przez ekspertów materiałów edukacyjnych (gotowe do zastosowania na lekcjach autorskie projekty edukacyjne) oraz gadżety promocyjne.

Udział w konferencji jest bezpłatny a liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego bardzo ważna jest kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na konferencję potrwa do 21 lutego wyłącznie poprzez formularz internetowy, dostępny na stronie ŁCDNiKP:

Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: satproject@hotmail.com

Aktualności dotyczące konferencji będą umieszczane również na profilu facebookowym projektu „SAT Project - Od śrubki do satelity” oraz na stronie internetowej.

Projekt edukacyjny „Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach oraz fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych” wystartował w 2016 roku . Centrum Badań Kosmicznych PAN realizuje go w ramach programu Erasmus+. Projekt ten jest odpowiedzią na aktualne problemy nauczania fizyki w szkołach publicznych w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii.

SAT Project to partnerstwo trzech instytucji zainicjowane przez Centrum Badań Kosmicznych PAN. Partnerami są Cite de l'espace (Francja, Tuluza) oraz National Space Center (Wielka Brytania, Leicester).

Projekt finansowany w ramach programu: ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA – PARTNERSTWA STRATEGICZNE

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Katarzyna Materkowska/SAT Project – Od śrubki do satelity

Program III Konferencji pt.  pt. „Interdyscyplinarne Kształcenie w Przedmiotach Przyrodniczych i Ścisłych”

 

 

Reklama