Przejdź do treści

Marsjańska Utopia opływa w wodę

Pod powierzchnią Marsa odkryto nową podziemną warstwę lodu rozciągającą się pod obszarem Utopia Planitia. Na podstawie danych z instrumentów sondy kosmicznej NASA naukowcy szacują, że objętość zgromadzonego tam lodu może być porównywalna z objętością wody w drugim co do wielkości jeziorze na Ziemi.

Utopia Planitia (Równina Utopii) jest równiną o średnicy około 3300 kilometrów, która znajduje się w północnej okolicy okołobiegunowej. Jej zbliżony do koła kształt oraz obniżenie głębokości sięgające 6 kilometrów poniżej marsjańskiego poziomu odniesienia (odpowiednik ziemskiego poziomu morza) wskazują, że może to być ogromny krater uderzeniowy. NASA twierdzi, że ilość wody znajdującej się w nowo-odkrytych pokładach lodu pod Utopia Planitia jest porównywalna do Jeziora Górnego (Lake Superior) w Ameryce Północnej, które jest drugim co do wielkości jeziorem na świecie oraz największym słodkowodnym.

Ilość lodu została oszacowana na podstawie danych dostarczonych przez radar sondy kosmicznej NASA (Mars Reconnaissance Orbiter) krążącej po orbicie Marsa. Naukowcy badali pokłady lodu za pomocą georadaru sondy (ang. ground-penetrating Shallow Radar – SHARD), który bada wewnętrzną strukturę pokładów lodu i marsjańskich czap polarnych. Dzięki informacjom z SHARD ustalono, że grubość warstwy waha się od 80 do ponad 170 metrów, a składa się ona w 50-85% z lodu wodnego zmieszanego z pyłem i większymi odłamkami skalnymi.

Podziemna warstwa lodu znajduje się mniej więcej w połowie odległości pomiędzy równikiem, a biegunem północnym. Na tej szerokości geograficznej, w rzadkiej i suchej atmosferze Czerwonej Planety, zamarznięta woda nie przetrwałaby na powierzchni w niezmienionej postaci. Przed wyparowaniem lód spod Równiny Utopii chroni warstwa ziemi o grubości od 1 do 10 metrów.

Mimo, że pokłady pod Utopia Planitia stanowią mniej niż 1% lodu na Marsie, to podwajają one objętość podziemnych warstw zamarzniętej wody na północy planety. Pokłady lodu blisko powierzchni są brane pod uwagę jako potencjalne zasoby do astronautów. "Ta warstwa lodu jest bardziej dostępna niż większość wody na Marsie ze względy na swoją relatywnie niską szerokość geograficzną oraz płaski teren, na którym lądowanie byłoby dużo prostsze niż na innych obszarach z podziemnymi pokładami lodu" - mówi profesor Jack Holt z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Teksańskiego, który analizuje dane z SHARD. Podziemne pokłady lodu stanowią również jedno z najłatwiej dostępnych źródeł zapisu zmian klimatycznych na Marsie.


Więcej informacji:


Źródło: NASA


Na zdjęciu:

Widok z sondy na obszar Utopia Planitia pokazujący niezwykłą strukturę powierzchni, która kryje pod sobą pokłady lodu. Źródło: NASA.


Reklama