Przejdź do treści

Nowe badania i nowy wgląd w szybkie błyski radiowe

Radioteleskop CSIRO ASKAP na Wajarri Yamaji Country.

Astronomowie korzystający z radioteleskopu ASKAP dokonali odkrycia, które wstrząsnęło tym, co wiemy na temat powstawania szybkich błysków radiowych.

Naukowcy korzystający z radioteleskopu należącego do CSIRO w Wajarri Yamaji Country w Australii Zachodniej wykryli szybki błysk radiowy w pobliskiej galaktyce, który kwestionuje wiele z tego, co wiemy dziś na temat powstawania tych zjawisk. Nowe wyniki opublikowane 25 maja 2023 roku w The Astrophysical Journal wykazują, że źródło międzygwiezdnego wybuchu znajduje się w znacznie spokojniejszym środowisku galaktycznym niż inne znane zdarzenia.

Marcin Głowacki z Międzynarodowego Centrum Badań Radioastronomicznych (ICRAR) na Curtin University jest głównym artykułem tego ciekawego artykułu. Dr Głowacki dowodzi, że podczas gdy poprzednie badania sugerują, że zderzające się galaktyki mogą tworzyć masywne gwiazdy mogące ostatecznie powodować szybkie błyski radiowe, wyniki nowej pracy podważają cały ten pomysł.

Spośród błysków radiowych, w przypadku których szczegółowo badaliśmy ich galaktyki macierzyste, widzieliśmy galaktyki zderzające się i łączące. W tym badaniu nie widzimy tych samych wyraźnych sygnałów tzw. burzliwej galaktyki – wyjaśnia dr Głowacki. Zobaczyliśmy natomiast, że sama galaktyka macierzysta wydaje się niezakłócona, a nawet cicha. Sugeruje to, że albo masywna gwiazda, która wywołała szybki błysk radiowy, narodziła się w zupełnie inny sposób, albo ten potężny błysk radiowy został wygenerowany przez coś zupełnie innego – mówi naukowiec.

Współautorka pracy, dr Karen Lee-Waddell, dyrektorka Australijskiego Regionalnego Centrum SKA i naukowiec projektu WALLABY, dodaje, że astronomowie mogli jak dotąd badać galaktykę macierzystą tylko w przypadku kilku szybkich błysków radiowych, a nowe odkrycie podkreśla znaczenie znalezienia wielu więcej takich właśnie przypadków. Takie badania są konieczne, jeśli naprawdę chcemy zbadać środowiska wokół tajemniczych błysków radiowych, ponieważ same galaktyki składają się z czegoś więcej niż samych gwiazd.

Zależy nam na szczegółowym zbadaniu szybkich błysków radiowych i ich galaktyk macierzystych, nie tylko w celu rozwiązania tej międzygalaktycznej zagadki, ale także dlatego, że mogą one powiedzieć nam więcej o strukturze i ewolucji układów galaktyk – mówi Lee-Waddell.

Kluczem do tych badań jest unikalna zdolność radioteleskopu do analizowania rozkładu gazu w galaktykach, w tym trwają poszukiwania sygnatur mogących pomóc astronomom lepiej zrozumieć kosmiczne rozbłyski. Przypomnijmy na koniec, że szybkie błyski radiowe zostały odkryte w 2007 roku za pomocą radioteleskopu Parkes w Australii. Te intensywne, ale dosłownie chwilowe błyski uwalniają w ciągu zaledwie kilku milisekund tyle energii, ile nasze Słońce w ciągu 80 lat.

 

Więcej informacji:

 

Źródło: CSIRO

Opracowanie:
Agnieszka Nowak

Na ilustracji: Radioteleskop CSIRO ASKAP na Wajarri Yamaji Country. Źródło: Alex Cherney

Reklama