Przejdź do treści

Ogólnopolski Konkurs „Międzygwiezdny pył” pod patronatem Uranii

Ogólnopolski Konkurs "Międzygwiezdny pył" pod patronatem Uranii

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach zorganizował Ogólnopolski Konkurs pt. „Międzygwiezdny pył”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.  Jego tematyką jest promieniowanie i promieniotwórczość oraz osoby powiązane z tymi zagadnieniami. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 15 kwietnia 2021 r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konkurs przeprowadzony będzie w formie zdalnej. 

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach zaprasza uczniów klas 7-8 szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Międzygwiezdny pył”. Każda osoba, która chce (i może) wziąć udział w tym konkursie, powinna wysłać swoje zgłoszenie do konkursu drogą elektroniczną do 15 kwietnia 2021 r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konkurs przeprowadzony będzie w formie zdalnej.

Konkurs obejmuje podstawowe zagadnienia z przyrody, geografii, fizyki, biologii, chemii, ekologii oraz elementy astronomii i kosmologii. Tegoroczna edycja zajmuje się tematem szeroko pojętego promieniowania i promieniotwórczości oraz jego wpływu na planetę. Pod uwagę będą brane następujące zagadnienia:

 • promieniotwórczość naturalna i sztuczna,
 • odkrycia i osoby związane z promieniotwórczością,
 • promieniowanie kosmiczne,
 • aspekty ekologiczne promieniotwórczości (skażenia, obszary, żywność, wpływ na człowieka),
 • rola izotopów.
   

Konkurs składa się z 2 etapów: etapu szkolnego i etapu ogólnopolskiego.

I. Etap szkolny – test on-line, 20 kwietnia 2021 r., godz. 14:00

 • Test wiadomości z zakresu tematyki głównej konkursu (30 minut) przeprowadzony zostanie on-line. Link do testu otrzymają szkolni koordynatorzy w dniu konkursu. Test zostanie przeprowadzony na platformie testowej. Uczniowie logując się wpisują pełne imię i nazwisko, podają klasę oraz szkołę. Start testu o godzinie 14.00
   

II. Etap ogólnopolski – test on-line + osobista prezentacja przygotowanej pracy, 4 maja 2021 r., godz. 9:00

 • W etapie ogólnopolskim może wziąć udział maksymalnie 2 reprezentantów danej szkoły, którzy z testu otrzymali najwyższy wynik w szkole i był on wyższy niż 70% wszystkich punktów do zdobycia.
 • Ten etap składa się z dwóch części:
 1. Test wiadomości on-line przeprowadzony w dniu konkursu na platformie testowej (maksymalnie 30 min.) z zakresu głównej tematyki konkursu 4 maja 2021, o godz. 9:00.
 2. Prezentacja doświadczenia/eksperymentu/filmu z danej tematyki czyli przygotowane wcześniej przez uczniów samodzielne wystąpienie i zaprezentowanie jego wyników 4 maja 2021 r. W zależności od ilości uczniów biorących udział w II części konkursu prezentacje uczniów mogą zostać rozłożone na kolejne dni. Każdy uczeń zostanie powiadomiony o dokładnej godzinie swojej prezentacji w osobnej wiadomości.

Tematy prezentacji do wyboru:

 1. Promieniotwórczy, czyli jaki?
 2. Promieniotwórczość w naszym otoczeniu.
 3. Czy promieniowanie kosmiczne jest (nie) bezpieczne?

Opisane prezentacje (imię i nazwisko ucznia, szkoła, temat prezentacji) Organizatorzy proszą o wcześniejsze przesłanie do 30 kwietnia 2021 r., w celu zapoznania się z ich zawartością, na adres mailowy: miedzygwiezdnypyl@gmail.com. Należy w prezentacji podać wykorzystaną literaturę.

Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, w tym elementów astronomii i kosmologii,
 • rozwijanie zainteresowań otaczającym światem u uczniów,
 • doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów,
 • rozwijanie umiejętności autoprezentacji,
 • poszukiwanie, gromadzenie informacji dot. nowinek w zakresie odkryć i osiągnięć naukowych,
 • kształtowanie kompetencji kluczowych.
   

Konkursowi patronują Urania – Postępy Astronomii, Astronarium oraz Credo.

Organizatorem konkursu jest Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46. Osobą do kontaktu z uczestnikami konkursu, ich opiekunami czy z prasą jest Joanna Grecka-Otremba.  

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 15 kwietnia 2021 r. drogą elektroniczną na adres: miedzygwiezdnypyl@gmail.com. W tytule maila należy wpisać „Międzygwiezdny pył”

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej, na profilu FB konkursu oraz w regulaminie

Źródło: ZSiP nr 1 w Katowicach

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama