Przejdź do treści

Łazik Curiosity na krawędzi grzbietu Vera Rubin Ridge

img

Łazik Curiosity zbliża się do okrągłych 2000 dób marsjańskich spędzonych na powierzchni Czerwonej Planety. Zajrzyjmy zatem co w ostatnich tygodniach robił największy pojazd kosmiczny wysłany kiedykolwiek poza Ziemię.

Zobacz także:

Curiosity o ciekawych strukturach na marsjańskich skałach
Czy kosmiczne sąsiedztwo Marsa mogło być kiedyś inne?

Curiosity pracuje na Marsie już 6. rok ziemski. Na Marsie doświadcza tej samej pory roku jednak dopiero 3. raz. Kończy się już najchłodniejszy okres w roku na południowej półkuli planety.


Mapa wykonana przez sondę MRO, przedstawiająca trasę wykonaną przez łazik Curiosity od jego lądowania w 2011 roku. Zaznaczona trasa obejmuje stan na 1930. sol (dzień marsjański), czyli 10 stycznia 2018 roku. Od tej pory łazik poruszył się jeszcze bardziej na południe do krawędzi grzbietu, widocznego jako jasny, podłużny obszar na dole. Na powiększonej fotografii widać dokładniej topografię miejsca, w którym w tej chwili znajduje się łazik. Źródło: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona. 

Łazik dotarł przed dwoma tygodniami do “Regionu e” grzbietu Vera Rubin Ridge. Jest to lekkie obniżenie z wyraźnym zerodowanym podłożem skalnym, widoczne na orbicie w kolorze niebieskawym. Curiosity znajdując się w tym miejscu, wykonał za pomocą kamery masztowej zdjęcia wysokiej rozdzielczości okolicy tuż przed nim oraz góry Mount Sharp, w rejonie której porusza się podczas całej misji. Zdjęcia te mają na celu wybrać geologicznie ciekawe cele do dokładniejszych obserwacji.


Zdjęcie skał, wykonane przez kamerę MAHLI, znajdującą się na ramieniu łazika. Widoczna formacja została uchwycona podczas 1932. sol w "Regionie e" grzbietu Vera Rubin Ridge. Źródło: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Curiosity wykonał dokładne obrazowania wielu skał w okolicy za pomocą kamery do bliskiego fotografowania MAHLI zamontowanej na ramieniu. Później obiekty te zostały poddane analizie chemicznej przy pomocy spektrometru promieniowania rentgenowskiego APXS. Następnie niektóre z nich zostały potraktowane laserem znajdującym się w spektrometrze ChemCam. Tak dużo ciekawych rzeczy znajdowało się w tym rejonie, że operatorzy misji postanowili pozostać tam trochę dłużej niż planowano na początku.


Kolejne zdjęcie skały z "Regionu e". Łazik wykonał tą fotografię przy pomocy kamery MAHLI 14 stycznia 2018 roku. Źródło: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

Przed minionym weekendem łazik wreszcie ruszył w dalszą drogę i ustawił się w pobliżu widocznego na zdjęciu poniżej przejścia między jasnymi i ciemnymi elementami podłoża. Na początku w tym miejscu łazik dokonał graficznego i chemicznego rozpoznania dwóch celów: jednego położonego w ciemnym rejonie i drugiego w jasnym. Potem obiekty z obu stron były analizowane spektrometrem rentgenowskim.

Po badaniach geologicznych, pomiarach atmosfery, poszukiwaniach wirów pyłowych i konserwacji instrumentów Curiosity zaczął jechać dalej na południowy-wschód. Na początku tego tygodnia pojazd był już na południowej krawędzi wybrzuszenia Vera Rubin Ridge. Stąd przed łazikiem i po jego bokach już nachylenie w dół.


Prawa kamera nawigacyjna Navcam Right B znajdująca się na maszcie łazika wykonała to zdjęcie 19 stycznia 2018 roku. Widać na nim już znaczące obniżenie terenu za grzbietem, na którym znajduje się w tej chwili pojazd. Uwagę przykuwa różnica w jasności materiału skalnego w prawej części fotografii. Źródło: NASA/JPL-Caltech.

Zespół nie zamierza jednak jeszcze uciekać z tego miejsca. Podczas ostatniej pracy wykonano dokładne obrazy leżącej na południe od grzbietu formacji materiałów ilastych. Naukowcy chcą powiązać geologicznie te miejsca z samym grzbietem. Wkrótce łazik wybierze się w kilkunastominutową podróż, lekko za krawędź grzbietu, szukając kolejnych miejsc, którym warto się dokładniej przyjrzeć.


Jedno z najnowszych zdjęć z Marsa. Curiosity wykonał je 22 stycznia za pomocą kamery nawigacyjnej Navcam Right B. Widać na nim rejon na południe od grzbietu Vera Rubin Ridge z formacjami złożonymi z glin. Źródło: NASA/JPL-Caltech.

Zobacz odcinek Nieba na Dłoni o Marsie na portalu YouTube

Źródło: NASA/JPL-Caltech

Więcej informacji:

Na zdjęciu: Widok z kamery masztowej Mast Camera, wykonany w sierpniu 2017 roku. Przedstawia kolejne warstwy o podstawy góry Mount Sharp, w okolicy, której wylądował łazik w 2011 roku. Źródło: NASA/JPL-Caltech.

 

Reklama