Przejdź do treści

Pole magnetyczne Merkurego, czyli co ma planeta w środku

 Merkury i Ziemia mimo, że są planetami skalistymi to mają zupełnie różne pola magnetyczne

Merkury i Ziemia to planety skaliste posiadające żelazne jądra. Jednak ich pola magnetyczne są całkowicie inne. Naukowcy odkryli, że różnice w wewnętrznej budowie Merkurego mogą tłumaczyć jego nietypowe pole magnetyczne.

Planety w naszym Układzie Słonecznym mają różne pola magnetyczne, ale wszystkie, w mniejszym czy większym stopniu, spełniają funkcję ochronną przed działaniem energetycznych cząstek naładowanych wyrzucanych ze Słońca. Pola te różnią się między sobą natężeniem, np. pole Jowisza jest 12 razy silniejsze niż Ziemi. Pole Merkurego przeciwnie, jest słabsze od ziemskiego, ale ma ciekawą właściwość: pole magnetyczne na półkuli  północnej jest 3 razy silniejsze niż na południowej. Odkrycie to jest wynikiem pomiarów dokonanych przez należącą do NASA sondę Messenger.

Różnica w natężeniu pola magnetycznego wskazuje, że wnętrza Merkurego i Ziemi różnią się od siebie. Wewnętrzna część jądra Ziemi wykazuje własności ciała stałego, zaś w zewnętrznej części mamy do czynienia głównie z płynnym żelazem. Dotychczas zakładano, że Merkury jest planetą skalistą z podobnie zbudowanym żelazowym jądrem. Jednak najnowsze wyniki pokazują, że w jego przypadku najprawdopodobniej jądro jest zbudowane na odwrót, w środku mamy płynne żelazo otoczone na zewnątrz przez warstwę ciała stałego.

Naukowcy, aby lepiej poznać wnętrze Merkurego, zaproponowali matematyczny model procesu, który jest odpowiedzialny za generowanie pola magnetycznego na tej planecie. Model uwzględnia takie czynniki jak prędkość rotacji planety, jej skład chemiczny oraz ruch materii wewnątrz jądra. Uzyskane wyniki pokazały, że pole magnetyczne Merkurego obserwowane przez Messengera, może powstać wówczas, gdy wewnętrzna część jądra jest płynna.

Najnowsze badania pokazują zatem, że planety mogą na różne sposoby generować swoje pola magnetyczne. Dodatkowo naukowcy dowiedli, że mimo podobieństw Ziemi i Merkurego (obie planety są skaliste) to ich pole magnetyczne bardzo się różni. Przyczyną tej różnicy jest inna budowa jądra.

Najnowsze odkrycie dotyczące Merkurego opisano na łamach czasopisma Geophysical Research Letters.

 

Źródło: Hubert Siejkowski | scienceworldreport.com

Na ilustracji: Merkury i Ziemia mimo, że są planetami skalistymi to mają zupełnie różne pola magnetyczne. Naukowcy właśnie odkryli, że wnętrze Merkurego ma inną budowę i to ona jest odpowiedzialna za charakter pola magnetycznego. Na zdjęciu Merkurego kolory przedstawiają różnice w składzie chemicznym, rozkładzie minerałów oraz własności fizycznych skał, które tworzą powierzchnię Merkurego.
Źródło: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Reklama