Przejdź do treści

„Rakiety w Polsce i na świecie” – ogólnopolski konkurs kosmiczny dla młodzieży szkolnej

Start rakiety Saturn V

Miasto Sieradz i Centrum Badań Kosmicznym PAN (CBK PAN) zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Kosmicznej dla młodzieży szkolnej „Rakiety w Polsce i na świecie” oraz w towarzyszącym mu konkursie plastycznym pt. „Rakieta w domu i w zagrodzie”. Prace należy nadsyłać do 15 września 2018 roku.

Konkurs, a w zasadzie konkursy, adresowane są do uczniów szkół podstawowych (od 6 klasy wzwyż), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych), i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: junior i student. Pierwsza obejmuje młodzież od VI do VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum, natomiast druga – młodzież szkół ponadpodstawowych (z liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz branżowych szkół I i II stopnia). Oba konkursy są niezależne od siebie i można wziąć udział w obu albo tylko w jednym z nich.

Konkurs wiedzy składa się z trzech części. Każdy z uczestników konkursu pisemnego musi odpowiedzieć na 15 pytań eliminacyjnych, sprawdzających zdobytą wiedzę historii, teraźniejszości i przyszłości rakiet. Aby przejść do drugiego etapu konkursu, należy odpowiedzieć prawidłowo na 13 z 15 pytań. Etap drugi to 9 pytań szczegółowych, wymagających bardziej rozwiniętych odpowiedzi. Natomiast na trzecim etapie uczestnicy konkursu muszą odpowiedzieć na 2 pytania problemowe (opisowe) wybrane spośród 3 przedstawionych  zagadnień i rozwiązać 1 obowiązkowe zadanie. Pytania problemowe i zadaniowe są różne dla obu grup wiekowych. Na wszystkie 3 etapy trzeba odpowiedzieć równocześnie, w tym samym mailu.

Celami konkursu jest m.in. rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych, w tym techniką rakietową; szerzenie wiedzy o Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i o korzyściach, jakie Polska może czerpać z przynależności do tej Agencji; upowszechnienie wiedzy o rakietach, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego wkładu w budowę rakiet meteorologicznych, eksperymentalnych czy doświadczalnych; umożliwienie sprawdzenia własnej wiedzy o historii, teraźniejszości i przewidywanej przyszłości rakiet; popularyzacja wiedzy o kosmosie poprzez zabawę; zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy w sposób aktywny; popularyzacja Internetu jako nośnika informacji oraz rozwijanie własnej wyobraźni i pomysłów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie wiedzy jest przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną na adres promocja@umsieradz.pl. W temacie listu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz kategorię wiekową – np. „Anna Nowak junior” czy „Kamil Kowalski student”.

Konkurs plastyczny organizowany jest pod hasłem „Rakieta w domu i w zagrodzie”. Zakres tematyczny prac uzależniony jest tylko od wyobraźni uczestników. Organizatorzy konkursu tak podpowiadają kierunek, w którym mogą pójść skojarzenia autorów prac: „Prawdopodobnie w przyszłości dostępne będą małe prywatne rakiety np. do lotów na drugą półkulę Ziemi tak jak dziś dostępne są powszechnie samochody. Poza tym średniej wielkości rakiety rodzinne, rakiety sportowe, rakiety transportowe np. do lotów na Księżyc, na Marsa czy przywożące urobek z kopalni na planetoidach oraz rakiety pasażerskie itp. W kolonii na Marsie mała rodzinna rakieta będzie nieodzowna, aby np. skoczyć na Ziemię do teściowej na obiad”. Ten konkurs jest niezależny od konkursu wiedzy.

Oceniane będą prace wykonane dowolną techniką (rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane, formy przestrzenne). Żaden z wymiarów pracy nie może przekroczyć metra. Trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej (miejsce I, II i III) zostaną nagrodzone. Prace plastyczne należy przesłać na adres: Urząd Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

Termin doręczenia odpowiedzi pisemnych oraz prac plastycznych do Urzędu Miasta Sieradza upływa 15 września 2018 roku. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 października 2018 roku na zakończenie IX Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej. W obu konkursach przewidziano wartościowe nagrody, w tym dla laureatów konkursu wiedzy kosmicznej będą to teleskopy. 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Sieradza we współpracy z CBK PAN. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA.

Pytania do konkursu układali: dr hab. inż. Jan Kindracki (Politechnika Warszawska), mgr inż. Adam Okniński (Instytut Lotnictwa w Warszawie) oraz Paweł Z. Grochowalski (CBK PAN). Opiekę merytoryczną nad konkursem zapewnił prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz pracownik Politechniki Warszawskiej i Instytutu Lotnictwa. 

Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem: https://www.sieradz.eu/sites/default/files/pliki/konkurskosmiczny2018/regulamin…

Kontakt i informacje dotyczące konkursu:

Michał Sitarek
tel. kom. 509 718 805

m.sitarek@umsieradz.pl

 

Autor: Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Urząd Miasta Sieradza, CBK PAN

Zdjęcie: Rakieta Saturn V

Reklama