Przejdź do treści

Relacja z VII Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem

Uczestnicy konferencji

W połowie września Toruń stał się na kilka dni astronomiczną stolicą Polski. Oprócz obchodów stulecia Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, które szeroko relacjonowaliśmy na łamach naszego Portalu i w mediach społecznościowych, odbyła się także toruńska część Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Niejako w cieniu tych wydarzeń miała miejsce VII Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem.

Konferencja odbyła się w dniach 14-15 września w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i pod kilkoma względami była wyjątkowa na tle poprzednich sześciu edycji. Wśród uczestników, oprócz badaczy zajmujących się problematyką zanieczyszczenia światłem, byli m.in. przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezydent Torunia, a także liczne grono reprezentujące personel parków krajobrazowych.

Splendoru Konferencji dodała „wystawa planetarna”, składająca się z rozmieszonych w różnych częściach Torunia, pneumatycznych, oświetlanych od środka modeli o rozmiarach od 3 do 5 metrów, przedstawiających Słońce, Księżyc i wybrane planety Układu Słonecznego. W drugim dniu obrad, uczestnicy odbyli popołudniowy spacer po mieście, odwiedzając po drodze te gigantyczne instalacje, będące także niecodzienną atrakcją dla osób niezwiązanych z wydarzeniem.

Nowością w porównaniu z poprzednimi edycjami Konferencji było także wcześniejsze wydanie monografii pokonferencyjnej. Jej drukowana wersja była wręczana uczestnikom już przy rejestracji, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi i dołączonymi do nich publikacjami. Organizatorzy udostępnią również w najbliższym czasie wersję on-line, w pliku PDF, do bezpłatnego pobrania.

Łącznie wygłoszono ponad 30 referatów, w kilku sesjach tematycznych, a jedna z nich poświęcona była prezentacji ośmiu zestawów edukacyjnych utworzonych pod wspólną nazwą Light Pollution Kit (LP-Kit). Zestawy opracowane zostały przez członków Light Pollution Think Tank, w myśl idei edukacji poprzez eksperyment i zabawę. Będą udostępniane i wysyłane bezpłatnie do osób i instytucji zainteresowanych otrzymaniem poszczególnych zestawów.

Adresowane są do różnych grup odbiorców i zawierają materiały o zróżnicowanym poziomie trudności – od eksperymentów dla uczniów szkół podstawowych, do zadań opracowanych z myślą o studentach lub uczniach ostatnich klas szkół średnich. Ich tematyka jest interdyscyplinarna i obejmuje zagadnienia związane z astronomią, medycyną snu, biologią roślin, ekologią owadów, działaniami społecznymi, techniką oświetleniową,  urbanistyką, oraz turystyką.

Oprócz obrad w sesjach tematycznych uczestnicy Konferencji wzięli udział także w wydarzeniach towarzyszących, zorganizowanych w ramach wspomnianych obchodów Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Wśród nich był min. recital fortepianowy Mateusza Krzyżowskiego, wykład prof. Ewine van Dishoeck z Obserwatorium Uniwersytetu Lejdejskiego, oraz Koncert muzyki współczesnej w wykonaniu Anny Marii Jopek i zespołu Kroke.

Pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji nt Zanieczyszczenia Światłem (OKZŚ) odbyła się w 2013 r. w Warszawie. W ostatnich latach cykliczne spotkania w ramach OKZŚ przyjęły formę wydarzenia organizowanego co dwa lata. Organizatorem tegorocznej edycji był Uniwersytet Mikołaja Kopernika, we współpracy z Light Pollution Think Tank oraz Programem „Ciemne Niebo” Stowarzyszenia POLARIS-OPP, a jednym z patronów medialnych był nasz Portal. Kolejna, VIII edycja, odbędzie się w 2025 r. w Lublinie.

Więcej informacji:

 

Opracowanie: Grzegorz Iwanicki

Na zdjęciu: uczestnicy Konferencji na tle budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK. Źródło: Program Ciemne Niebo/Stowarzyszenie POLARIS OPP.

Reklama