Przejdź do treści

Szkoła letnia edukacji astronomicznej dla nauczycieli

Szkoła letnia EAAE 2013 - rozkład uczestników
Wzorem lat ubiegłych w Niepołomicach zostanie zorganizowana Letnia Szkoła Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Astronomicznej EAAE. Uczestnikami mogą być nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych wszystkich typów szkół,  a także (w miarę wolnych miejsc) uczniowie starszych klas, zainteresowani tematyką astronomiczną, pod opieką swoich nauczycieli.

Tegoroczna, czwarta już Szkoła, rozpocznie się we wtorek, 1 lipca 2014 r., a zakończy w sobotę, 5 lipca 2014 r.. Możliwy jest przyjazd już w poniedziałek, 30 czerwca, oraz wyjazd w niedzielę, 6 lipca, po uprzedzeniu w formularzu rejestracyjnym. Udział w zajęciach Szkoły oraz noclegi są bezpłatne, zaś uczestnicy, którzy zaliczą odpowiednią liczbę godzin zajęć praktycznych, otrzymają stosowne certyfikaty. Wykładowcami będą astronomowie – obserwatorzy oraz dydaktycy, a także doświadczeni uczniowie – laureaci olimpiad i konkursów astronomicznych. W trakcie Szkoły przewidujemy odbycie całodniowej wycieczki, której cel zostanie ustalony w terminie późniejszym.

Chętni proszeni są o rejestrację za pomocą formularza na stronie MOA, liczba miejsc jest ograniczona do 24, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:

Źródło: MOA

Autorzy: Ludwik Lehman, Grzegorz Sęk (MOA)

Na ilustracji:
Rozkład terytorialny uczestników szkoły letniej EAAE w Niepołomicach w 2013 roku. Źródło: MOA.


Reklama