Przejdź do treści

Centrum Nauki Kopernik ustanawia nagrodę „Przewroty”

Nagroda Centrum Nauki KOpernik - Przewroty

Z okazji 550. urodzin Mikołaja Kopernika Centrum Nauki Kopernik postanowiło wyróżnić osoby i zespoły, których nowatorskie idee i konsekwentna działalność wnoszą nową jakość do edukacji, nowo ustanowioną nagrodą „Przewroty”. Kandydaci do nagrody są zaproszeni do zgłaszania kandydatur.

Dlaczego „Przewroty”? Wiąże się to z faktem, że patron Centrum Nauki Kopernik (CNK) czyli  Mikołaj Kopernik, swoim odkryciem nie tylko dokonał przewrotu w astronomii, ale zapoczątkował także zmianę sposobu myślenia o świecie i miejscu, jakie zajmuje w nim człowiek.

Nieco ponad 100 lat temu o przewrót kopernikański w edukacji postulował John Dewey. Dziecko – mówił naukowiec – staje się Słońcem, wokół którego krążyć mają poczynania wychowawcze. Jakiego przewrotu potrzebuje edukacja dzisiaj, by najlepiej odpowiadać na wyzwania przyszłości?

CNK edukację rozumie szeroko, czyli jako inicjatywy prowadzone w szkole i w domu, w świecie wirtualnym i rzeczywistym, dla dzieci i dla dorosłych, w szerokim zakresie (wzmacniające kompetencje nie tylko przydatne w życiu zawodowym, ale również te, które sprzyjają rozwojowi osobistemu), w społeczności lokalnej lub w całej Polsce.

Wiele inicjatyw edukacyjnych powstaje na terenie całego kraju. O jednych jest głośno, inne są kameralne, bez rozgłosu. CNK ustanawiając nagrodę Przewroty, chce poznać i docenić wszystkie inicjatywy, aby stały się inspiracją dla innych.

Jakich inicjatyw szuka CNK?

  • śmiałych, nowatorskich, przewrotowych;
  • angażujących, inspirujących i skutecznych;
  • nawiązujących do ważnych społecznie i aktualnych zagadnień;
  • rozwijających samodzielność myślenia i umiejętność wspólnego działania;
  • włączających różne grupy osób.

Zgłoszenie do nagrody polega na przesłaniu za pomocą formularza opisu inicjatywy dotyczącej poprawy sposobu edukacji, w tym działań, produktów, programów, rozwiązań. Zgłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie inicjatyw edukacyjnych już wdrożonych, tj. trwających lub zakończonych (najpóźniej 24 miesiące przed datą wysłania formularza). Nie będą nagradzane pomysły, projekty, prototypy itp.

CNK czeka na zgłoszenia do 25 marca 2024 do godz. 15.00.

Laureaci i laureatki otrzymają autorską statuetkę CNK oraz nagrodę finansową w wysokości 20 000 złotych. Zwycięzcy „Przewrotów” spotkają się podczas wyjątkowej gali, która odbędzie się w maju 2024 roku w Centrum Nauki Kopernik.

Więcej informacji na temat nagrody można znaleźć w regulaminie i harmonogramie.

Przewroty zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

  • lokalnej – dotyczącej inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności (np. uczniów konkretnej szkoły, mieszkańców osiedla, dzielnicy, wsi, miasta), które mają oddziaływanie na konkretną, policzalną społeczność;
  • ogólnopolskiej – dotyczącej inicjatyw skierowanych do szerokiego grona odbiorców i obejmującej swoim zasięgiem społeczność ponadlokalną.

 

Źródło: Centrum Nauki Kopernik

Opracował: Paweł Z. Grochowalski

Reklama