Przejdź do treści

Czy rok 2024 będzie Rokiem Jerzego Żuławskiego?

Jerzy Żuławski w mundurze legionowym / autor nieznany

Do sejmu trafił postulat uhonorowania Jerzego Żuławskiego – polskiego pisarza, poety, dramaturga i filozofa okresu Młodej Polski – w 150. rocznicę jego urodzin poprzez ustanowienie roku 2024 rokiem jego imienia. Inicjatorami wniosku są Polska Fundacja Fantastyki Naukowej, Polska Agencja Kosmiczna praz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

14 lipca 2023 roku obchodzimy 149. rocznicę urodzin Jerzego Żuławskiego – pisarza, poety, dramaturga i filozofa. Patrioty, który nie tylko walczył zbrojnie o wolność Polski jako żołnierz Legionów Polskich Piłsudskiego, lecz również prowadził szeroką działalność kulturalną i społecznąna rzecz odradzającego się kraju. Żuławski nie doczekał wolnej ojczyzny (zmarł 9 sierpnia 1915 roku), ale pozostawił w jej kulturze niezatarty ślad, między innymi jako jeden z prekursorów współczesnej literackiej fantastyki naukowej (science fiction).

Jego „Trylogia księżycowa”, napisana w początkach XX stulecia, została przetłumaczona na kilka języków i wciąż jest wznawiana. Wydany w 1903 roku pierwszy tom tego cyklu, „Na srebrnym globie”, ukazuje śmiałe jak na ówczesne czasy koncepcje techniczne, odnotowane między innymi przez NASA, a także wiarygodnie przedstawia surowe warunki i krajobraz Księżyca, czym nadal budzi uznanie zarówno literaturoznawców, jak i badaczy kosmosu. Równocześnie, czyniąc jednym z bohaterów pozaziemskiej wyprawy Polaka, stanowi symbol niesłabnących polskich aspiracji związanych z badaniem i wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej, co znajduje szczególny wyraz właśnie dzisiaj, gdy Polska wraz z międzynarodowymi partnerami rozwija swój naukowy i techniczny potencjał w tym kierunku.

Dlatego też, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, jakimi są niedawne przystąpienie Polski do porozumienia Artemis Accords i przyszłoroczna misja Artemis II (powrót ludzi w okolice Księżyca), jak również nadzieje na rychły lot w kosmos kolejnego naszego rodaka, Polska Fundacja Fantastyki Naukowej wraz z Polską Agencją Kosmiczną i Centrum Badań Kosmicznych PAN złożyła na ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek postulat uhonorowania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 150 rocznicy urodzin Jerzego Żuławskiego poprzez ustanowienie roku 2024 rokiem jego imienia.

Foto: 1. Delegacja Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej – od lewej:

  •  Michał Chudoliński – krytyk literacki i filmowy;
  •  Kamil Muzyka – specjalista prawa kosmicznego;
  •  Mirosław Usidus – redaktor naczelny miesięcznika „Młody Technik”.

Foto 2. Skan postulatu uhonorowania Jerzego Żuławskiego

Opracowanie: Paweł Z. Grochowalski

Źródło: PFFN

Reklama