Przejdź do treści

Jowisz odpowiedzialny za skomplikowany ruch Merkurego?

Merkury
Pierwsze pomiary ruchu Merkurego z sondy znajdującej się na orbicie wokół tej planety ujawniają nowe dane dotyczące składu tego najbliższego Słońcu globu oraz jego interakcji z innymi planetami.

Merkury nie obraca się wokół własnej osi płynnie lecz doświadcza regularnych fluktuacji w prędkości obrotu w cyklu powtarzającym się co 88 dni - czyli w ciągu jednego roku merkuriańskiego. Te oscylacje lub libracje spowodowane są interakcjami planety ze Słońcem. Przyciąganie grawitacyjne Słońca przyspiesza lub zwalnia tempo obrotu Merkurego w zależności gdzie planeta znajduje się na swojej eliptycznej orbicie.

Naukowcy mogą wykorzystać pomiary obrotu Merkurego i jego libracji do uzyskania informacji o wnętrzu planety, mówi Alexander Stark, planetolog z Institute of Planetary Research w Berlinie oraz autor artykułu zaakceptowanego do publikacji w czasopiśmie Geophysical Research Letters.

Nowe wyniki obejmują nowe pomiary ruchu Merkurego wykonane przez sondę MESSENGER, która znajdowała się na orbicie wokół Merkurego przez ponad 4 lata zanim nie wyczerpała zapasów paliwa i uderzyła w powierzchnię planety w kwietniu 2015 roku. Naukowcy mierzyli wcześniej libracje Merkurego, jednak nowe pomiary z MESSENGERa to pierwsze pomiary wykonane z orbity.

Pomiary wskazują, że Merkury obraca się wokół własnej osi około 9 sekund szybciej niż wcześniej uważano. "To nie jest duża różnica, jednak nieoczekiwana," mówi Jean-Luc Margot, planetolog z University of California w Los Angeles i współautor opracowania.

Wcześniejsze pomiary wskazywały, że Merkury wykonuje trzy obroty wokół własnej osi w trakcie dwóch obrotów wokół Słońca, co wskazywało, że gwiazda wpływa na obrót Merkurego. Nowe wyniki wskazują jednak, że Merkury charakteryzuje się bardziej złożonym zachowaniem.

Naukowcy uważają, że różnica w prędkości obrotowej może być spowodowana intensywnym polem grawitacyjnym Jowisza oddziałującym na orbitę Merkurego, zmieniając jej odległość od Słońca, a tym samym wpływ Słońca na prędkość obrotową Merkurego. Autorzy nowych badań sugerują, że Jowisz, który obiega Słońce raz na 12 lat nakłada na Merkurego 12-letnią librację, która dołącza do libracji trwających 88 dni. Ta długoterminowa libracja może powodować delikatny wzrost prędkości obserwowany w okresie badań, a następnie spowolnienie prędkości obrotu Merkurego.

Margot zaznacza, że wpływ Jowisza na Merkurego to tylko jedno z możliwych wytłumaczeń nowych obserwacji i dodatkowe pomiary mogą odkryć inne czynniki wpływające na tą planetę. Misja BepiColombo do Merkurego, która wystartuje z Ziemi w 2017 roku może pomóc rozwiązać te kwestie.

Więcej informacji:

Źródło: American Geophysical Union

Reklama