Przejdź do treści

Kolejny etap przygotowań do budowy gigantycznego radioteleskopu SKA

Projekt  astronomiczny Square Kilometre Array (SKA) przeszedł do kolejnej fazy. Na spotkaniu w okolicach Manchesteru w Wielkiej Brytanii rada projektu jednogłośnie zgodziła się na kolejna fazę przygotowań do budowy największego radioteleskopu na świecie. Na pierwszy etap budowy ma zostać wydane 650 milionów euro.

Decyzja nie jest jeszcze rozpoczęciem budowy, ale ostatnim etapem przed nią. Tak zwykle jest w wielkich projektach infrastrukturalnych, że podzielone są na kilka etapów wstępnych, po których następuje właściwa konstrukcja instrumentu. W przypadku SKA poprzedni etap analiz trwał 20 miesięcy, w trakcie których zespoły naukowo-techniczne z różnych krajów przygotowywały plany pierwszego etapu budowy oznaczonego jako SKA1.

W fazie SKA1 radioteleskopy powstaną w  dwóch miejscach: w RPA oraz w Australii. Później ma nastąpić rozbudowa instrumentu, określana jako faza SKA2, kiedy to zostanie on rozszerzony na inne kraje w Afryce.

Square Kilometre Array ma być siecią złożoną z tysięcy małych radioteleskopów o sumarycznej powierzchni zbiorczej jednego kilometra kwadratowego. W trakcie fazy SKA1 zostanie wybudowanych około 200 anten parabolicznych w RPA oraz ponad 100 tysięcy dipolowych anten w Australii (zgrupowanych w stacje o rozmiarach 100 metrów, obejmujące po około 90 anten).

W projekcie uczestniczy 11 krajów: Australia, Chiny, Holandia, Indie, Kanada, Niemcy, Nowa Zelandia, RPA, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy oraz zaangażowanych jest 100 firm i instytutów naukowo-technicznych z około 20 państw. Faktyczne rozpoczęcie budowy planowane jest na 2018 rok, a pierwsze testowe obserwacje naukowe mają nastąpić w 2020 roku.

Więcej informacji:

Źródło: Square Kilometre Array (SKA)

Na ilustracji:
Jeden z elementów sieci radioteleskopów SKA - anteny paraboliczne w RPA (wizja artystyczna). Źródło: SKA.


Reklama