Przejdź do treści

Mija termin zgłoszeń do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – szansa m.in. na sfinansowanie udziału w obozach astronomicznych

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci – logo.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci prowadzi 37. już rekrutację stypendystów – młodych naukowców i twórców z całej Polski. Termin nadsyłania nowych wniosków mija 31 maja, a więc za tydzień. Stypendia KFnrD to m.in okazja na zdobycie finansowania na wyjazdy na obozy astronomiczne – z tej formy dofinansowania w ubiegłych latach skorzystało np. kilkoro laureatów ESO Astronomy Camp.

Do programu Funduszu mogą zgłaszać się uczennice i uczniowie o zainteresowaniach naukowych, literackich i technicznych, a także – uzdolnieniach plastycznych i muzycznych (instrumentaliści). W rekrutacji na nadchodzący rok szkolny biorą udział również aktualni stypendyści (z wyjątkiem maturzystów).

Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.

Fundusz bardzo zachęca wszystkich nauczycieli, edukatorów i popularyzatorów nauki, żeby przekazali informację o ofercie Funduszu uczniom, którzy mogą skorzystać z takich zajęć, ich rodzicom i opiekunom. Szczególnie wartościowe są zgłoszenia uczniów spoza dużych miast, którzy w swoim otoczeniu nie mają podobnej oferty.

Nasz program od wielu lat prowadzimy z myślą o młodych ludziach, którzy chcą rozwijać zainteresowania i zdolności, pracując nad naprawdę trudnymi zagadnieniami i mierząc się z prawdziwymi problemami naukowymi – podkreśla Maria Mach, dyrektor biura KFnrD i dawna stypendystka.

Właśnie dlatego dajemy naszym podopiecznym dostęp do laboratoriów, bibliotek i archiwów, możliwość podejmowania pracy badawczej pod kierunkiem znakomitych specjalistów, koncertowania, wystawiania prac plastycznych i udziału w warsztatach prowadzonych przez wybitnych artystów.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci istnieje od 1981 roku i ma status organizacji pożytku publicznego (KRS 44710). W tym roku szkolnym ma pod opieką 533 uczniów z całej Polski, w tym: 349 nastolatków o zainteresowaniach naukowych i literackich, 154 młodych muzyków i 30 zdolnych plastyków. Mimo że znacznie więcej zgłoszeń napływa z dobrych szkół w dużych miastach, rokrocznie około 40% osób zakwalifikowanych do programu pochodzi z małych miejscowości.

Dodatkowe informacje o programie i zgłoszeniach na stronie: fundusz.org/rekrutacja

Więcej informacji:

 

(jest to komunikat KFnrD z drobnymi zmianami redakcyjnymi)

Reklama