Przejdź do treści

Młody astronom z Nagrodą Młodych

Dr Gracjan Maciejewski jest absolwentem UMK, na toruńskiej Uczelni obronił także doktorat poświęcony badaniom gromad otwartych gwiazd. Od 2007 roku jest pracownikiem Centrum Astronomii UMK. W latach 2009-2010 odbył staż naukowy w Instytucie Astrofizycznym Uniwersytetu F.Schillera w Jenie (Niemcy). Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na tranzytujących planetach w pozasłonecznych układach planetarnych, a także na gromadach gwiazd i gwiazdach zmiennych. (fot.A.Romański)

Dr Gracjan Maciejewski z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał Nagrodę Młodych Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Wyróżnienie to przyznawane jest za wybitny indywidualny dorobek naukowy w dziedzinie astronomii. W przypadku dra Maciejewskiego za prace poświęcone chronometrażowi tranzytujących egzoplanet. Nagroda została wręczona podczas uroczystego otwarcia XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Gdańsku.

Orbity tranzytujących egzoplanet położone są w taki sposób, że planety te w czasie swojej wędrówki orbitalnej przechodzą na tle tarczy swoich słońc przesłaniając tym samym część emitowanego przez nie światła. Dla obserwatora odległego o setki lat świetlnych zjawisko to - tranzyt - przejawia się nieznacznym, krótkotrwałym spadkiem jasności gwiazdy.

Od 2009 roku dr Maciejewski obserwuje tranzyty wybranych egzoplanet poszukując zaburzeń w ich ruchu orbitalnym. To, co czyni tego typu badania niezwykle atrakcyjnymi dla egzoplanetologii, to możliwość detekcji ciał o niezwykle małych masach, porównywalnych do Ziemi czy Marsa. Planety takie zwykle nie mogą być wykryte innymi metodami badawczymi. Jednak ich obecność mogą zdradzać perturbacje, jakie wywołują w ruchu tranzytujących planet. W rezultacie tych zaburzeń, kolejne tranzyty następują nieco wcześniej lub później. Modelowanie numeryczne tych odchyłek dostarcza podstawowych informacji o dodatkowych planetach, jak np. ich masy czy okresy orbitalne. Badania prowadzone przez międzynarodowy zespół naukowy pod kierownictwem dra Maciejewskiego wskazują, że tego typu odchyłki mogą występować w ruchu co najmniej trzech tranzytujących egzoplanet. Wyniki te zostały opublikowane w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych.
 

Źródło: Aktualności UMK

Na ilustracji:  Dr Gracjan Maciejewski jest absolwentem UMK, na toruńskiej Uczelni obronił także doktorat poświęcony badaniom gromad otwartych gwiazd. Od 2007 roku jest pracownikiem Centrum Astronomii UMK. W latach 2009-2010 odbył staż naukowy w Instytucie Astrofizycznym Uniwersytetu F.Schillera w Jenie (Niemcy). Jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na tranzytujących planetach w pozasłonecznych układach planetarnych, a także na gromadach gwiazd i gwiazdach zmiennych. (fot.A.Romański)

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama