Przejdź do treści

Polska firma Creotech Instruments zaoferuje dostęp do obrazów z satelitów firmy Maxar

img

Polska firma branży kosmicznej Creotech Instruments S.A. nawiązała współpracę z amerykańską firmą Maxar Technologies – globalnym dostawcą usług obrazowania satelitarnego Ziemi.

Firma Creotech Instruments jest liderem projektu CreoDIAS, w ramach którego gromadzi i umożliwia przetwarzanie danych satelitarnych pochodzących z europejskiego programu obserwacji Ziemi – Copernicus. Creotech zawarł umowę z Allies Incorporated, firmą udostępniającą w Polsce zobrazowania pochodzące z konstelacji WorldView firmy Maxar. Dzięki porozumieniu, Creotech będzie mógł oferować swoim klientom, w tym użytkownikom sektora publicznego, jedne z najbardziej precyzyjnych obrazów satelitarnych dostępnych cywilnie.

Dane, o które wzbogacona zostanie platforma CreoDIAS, będą pomocne m.in. w reagowaniu na klęski żywiołowe, badaniu stanu środowiska naturalnego czy tworzeniu trójwymiarowych map terenu.

CreoDIAS to zaawansowane centrum bazodanowe, z którego oferowane są usługi dostępu do obrazowań satelitarnych z satelitów Sentinel i innych danych, pozyskiwanych w ramach europejskiego programu Copernicus. Dzięki tym danym można np. monitorować rzeczywistą wielkość pól uprawnych, oceniać jakość gleby, analizować powierzchnie zalesienia czy analizować efektywność pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Dodanie do platformy danych z satelitów, operowanych przez Maxar, wzbogaci ją o obrazowania wyższej rozdzielczości i precyzji. Satelity Maxara z serii WorldView dostarczają zdjęcia o rozdzielczości do 30 cm/px i dokładnością geolokacyjną 5 m standardu CE90 (90% wszystkich zdjęć osiąga poziomą dokładność rzeczywistej lokalizacji rzędu 5 m lub lepszą).

Połączenie tych dwóch uzupełniających się źródeł danych stworzy zupełnie nową jakość dla użytkownika końcowego – mówi Krzysztof Mysłakowski, kierujący Satellite Data Division w Creotech Instruments S.A. Otrzymają oni wydajne narzędzie, które pozwoli kontrolować np. dziką urbanizację, monitorować natężenie ruchu morskiego lub samochodowego oraz umożliwi stworzenie praktycznych systemów zarządzania ruchem.

Andy Stephenson, Dyrektor ds. Strategicznych Europejskich Programów Międzynarodowych w Maxar, komentuje podpisaną umowę: dane satelitarne to potężne narzędzie, które może nie tylko wspierać wzrost gospodarczy, ale także poszerzać naszą wiedzę na temat skali degradacji środowiska i pomóc nam spojrzeć na dynamikę zmian zachodzących na Ziemi z nowej perspektywy. Dlatego tak ważna jest dla nas współpraca z godnymi zaufania partnerami, takimi jak Creotech, którzy wspierają nasze inicjatywy na lokalnych rynkach.

 

Na podstawie: Creotech Instruments

Opracował: Rafał Grabiański

Więcej informacji:

 

Na zdjęciu: Wizja artystyczna satelity przyszłej konstelacji WorldView Legion firmy Maxar. Źródło: Maxar.

Reklama