Przejdź do treści

Uranie sprzed dekady jako bonus dla prenumeratorów

Uranie z 2003 roku o prof. Antonim Opolskim
Prenumeratorzy otrzymają wraz z numerem 5/2013 bonus w postaci jednego z numerów "Uranii" sprzed dekady: z artykułem stulatka prof. Antoniego Opolskiego, z wywiadem z Profesorem, albo ze wspomnieniami 85-latka prof. Konrada Rudnickiego.

Tematem numeru 5/2013 są 100. urodziny polskiego astronoma, prof. Antoniego Opolskiego. Jest on najprawdopodobniej najstarszym żyjącym astronomem na świecie! W ramach uzupełnienia artykułów przedstawiających sylwetkę Jubilata, postanowiliśmy przesłać prenumeratorom egzemplarze "Uranii" z 2003 roku związane tematem.

Numer 6/2003 zawiera artykuł prof. Opolskiego, natomiast nr 3/2003 wspomnieniowy wywiadem z Profesorem. Niestety nie mamy aż tylu egzemplarzy starych numerów, aby rozesłać je wszystkim prenumeratorom, dlatego dodajemy także numer 2/2003 ze wspomnieniami 85-latka prof. Konrada Rudnickiego. Każdy z prenumeratorów otrzyma jeden z wymienionych numerów, będziemy je umieszczać w przesyłkach losowo.


Reklama