Przejdź do treści

Walny Zjazd Delegatów PTMA – 9 kwietnia 2022

Zjazd delegatów PTMA Fot. Sebastian Soberski

Najwyższą władzę w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii (PTMA) stanowi Walny Zjazd Delegatów, który odbywa się co cztery lata. Poprzednio spotkaliśmy się w Chorzowie w 2018 roku. Tym razem miejscem zjazdu były Puławy.

Za wyborem tego miasta przemawiał jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia Oddziału Puławskiego PTMA. W ponadstuletniej historii PTMA był to już 43 zjazd. Obrady poprzedziło wręczenie nagród i odznaczeń zasłużonym członkom, a tytułów Honorowego Członka PTMA – Sławomirowi Boguszowi i Januszowi Wilandowi, a także prezentacja pracy Oddziału Puławskiego.

Zjazd miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. W pierwszej części wysłuchaliśmy więc sprawozdań ustępującego zarządu, które przedstawił prezes Mieczysław Janusz Jagła, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu – tym samym poprzednie władze zostały odwołane i można było przystąpić do części wyborczej. W wyniku głosowania, spośród dwóch kandydatów, prezesem Zarządu został ponownie Mieczysław Janusz Jagła, a członkami Zarządu: Wojciech Burzyński, Wiesław Krajewski, Maciej Mikołajewski, Wacław Moskal, Agnieszka Nowak, Aleksandra Papież, Ryszard Siwiec, Mikołaj Sabat, Sebastian Soberski, Marek Substyk, Tomasz Rać i Tomasz Zwoliński. W Głównej Komisji Rewizyjnej zasiedli: Michał Błaszkiewicz, Marcin Filipek, Aleksandra Goedel-Lannoy, Tomasz Kluwak i Tomasz Kołodziej, natomiast w Głównym Sądzie Koleżeńskim: Andrzej Letkowski, Ryszard Rejment i Marek Zawilski.

Zjazdowi towarzyszyła bardzo rzeczowa dyskusja na temat głównych kierunków i programu działań w nadchodzącej kadencji 2022–2026. Zwracano uwagę na dostosowanie statutu do szybko zmieniających się warunków i nowych wyzwań, mówiono o pozyskiwaniu z różnych źródeł środków na działalność, przygotowaniach do obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, rozwoju bazy obserwacyjnej, zintensyfikowaniu turystyki astronomicznej, organizacji konferencji, obozów, a także realizacji projektów edukacyjnych wspólnie z TVP. To tylko przykłady – tematów wspólnych działań było mnóstwo.

Już po zakończeniu obrad mieliśmy okazję zwiedzić niedawno wyremontowane Obserwatorium Astronomiczne i siedzibę Oddziału PTMA w Puławach.

 

Czytaj więcej:

Opracowanie: Wiesław Krajewski, Elżbieta Kuligowska

Źródło: PTMA

Na zdjęciu: Tegoroczny Zjazd Delegatów PTMA. Fot. Sebastian Soberski

Reklama