Przejdź do treści

Wyniki konkursu "Pierwsze polskie planety"

Ogłaszamy wyniki konkursu pt. "Pierwsze polskie planety" prowadzonego przez portal Uranii w związku z odcinkiem "Astronarium" dotyczącym planet wokół pulsara.

Konkurs trwał od 20 do 31 marca 2016 r. na łamach portalu Uranii. Otrzymaliśmy 59 odpowiedzi, w tym aż 58 poprawnych.

Pierwszy pozasłoneczny układ planetarny został odkryty ćwierć wieku temu przez polskiego astronoma prof. Aleksandra Wolszczana wokół pulsara PSR 1257+12. Niedawno Międzynarodowa Unia Astronomiczna przeprowadziła ogólnoświatowy plebiscyt, w ramach którego wyłoniono nazwy słowne dla niektórych układów planetarnych. Wśród nazwanych znalazł się także "polski" pulsar i jego planety. Zadaniem konkursowym było podanie tych nowych nazw dla pulsara i jego planet.

Poprawna odpowiedź to: Lich - jako nazwa pulsara. Uznawaliśmy także spolszczone wersje tej nazwy (np. Licz), nazwa nawiązuje bowiem do fikcyjnej istoty nieumarłej występującej w literaturze i grach komputerowych, kontrolującej innych nieumarłych za pomocą magii. Z kolei nazwy planet to: Draugr, Poltergeist, Phobetor.

Nagrodami w konkursie były bibliofilskie egzemplarze "Postępów Astronomii" nr 2/1992. W numerze tym zawarty był wywiad-rzeka z prof. Aleksandrem Wolszczanem, przeprowadzony krótko po odkryciu przez niego pierwszych planet pozasłonecznych.

W wyniku losowania komputerowego nagrody otrzymają:
  • Leokadia Bryja
  • Adam Garnys
  • Michał Hałucha
  • Magdalena Król
  • Gabriel Murawski
  • Grzegorz Piekarzewicz
  • Michał Stawski
  • Anna Warchoł

Przy okazji przypominamy, że do końca kwietnia b.r. szkoły mogą zgłaszać udział w konkursie "Nasza szkolna przygoda z astronomią", do wygrania m.in. teleskopy, a pula nagród wynosi 10 tysięcy złotych.

Więcej informacji


Reklama