Przejdź do treści

Zeskanowane „Postępy Astronomii” dostępne w sieci

Do tej pory w naszym cyfrowym archiwum prezentowaliśmy archiwalne numery "Uranii". Teraz pora na drugi z tytułów, które po połączeniu dały współczesną "Uranię", czyli "Postępy Astronomii". Od razu udostępniamy bardzo dużą partię: kompletne roczniki od 1953 aż do 1990 roku.

„Postępy Astronomii” były czasopismem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Pierwszy numer ukazał się w 1953 roku z inicjatywy Stefana Piotrowskiego. Na okładce możemy dojrzeć napis, że to „czasopismo poświęcone upowszechnianiu wiedzy astronomicznej”, ale miało ono charakter bardziej naukowy niż „Urania” i – jak możemy przeczytać w tekście od redakcji w numerze 1/1953 – było skierowane do astronomów, studentów astronomii oraz osób z wykształceniem matematyczno-przyrodniczym interesujących się astronomią. „Postępy Astronomii” miały odciążyć „Uranię” od artykułów zbyt specjalistycznych i zbyt trudnych. Dopiero w roku 1991 roku kwartalnik „Postępy Astronomii” zmienił formułę na bardziej popularnonaukową. Dodatkowo „Postępy Astronomii” zastąpiły nieregularnie ukazujące się wcześniej „Sprawozdania Polskiego Towarzystwa Astronomicznego”, które tym samym przestały wychodzić.

W Cyfrowym Archiwum Uranii zamieściliśmy kompletne roczniki od 1953 do 1990 roku. Są dostępne bezpłatnie. Przy lekturze zawartych w nich artykułów trzeba pamiętać, że niektóre hipotezy lub teorie mogły się zdezaktualizować na skutek rozwoju badań astronomicznych. Ale wiele treści jest przydatnych i dzisiaj. Choćby tematy dotyczące historii różnych ośrodków astronomicznych, instalowanych kiedyś teleskopów oraz wspomnienia najwybitniejszych polskich astronomów XX wieku.

Z kolei niektóre z historycznych archiwalnych z 1991 roku i późniejszych lat można jeszcze nabyć w postaci drukowanej w sklepie internetowym.

Więcej informacji:Reklama