Przejdź do treści

Creotech chce wypełnić ramy Polskiej Strategii Kosmicznej

Briefing w siedzibie spółki Creotech Instruments S.A., lipiec 2019 roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało, że w połowie lipca ogłosi nowe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich, o wartości 300 mln złotych, zadedykowany zostanie projektom z zakresu technologii kosmicznych. Do ogłoszenia ambitnych planów finansowania doszło w siedzibie Creotech Instruments S.A., a jej prezes – Jacek Kosiec – zapowiedział, że firma planuje złożyć, wspólnie z krajowymi partnerami, poważny pakiet projektów, który pozwoli wykorzystać potencjał polskiego sektora kosmicznego i pomoże osiągnąć cele Polskiej Strategii Kosmicznej.

Do ogłoszenia planów finansowania przez NCBR technologii kosmicznych doszło w obecności Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Jadwigi Emilewicz, stojącej na czele resortu przedsiębiorczości i technologii oraz Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, wiceminister inwestycji i technologii.

Spotykamy się tutaj, żeby ogłosić bardzo ważną dla polskich przedsiębiorców informację. Jeszcze w tym roku NCBR uruchomi 6 nowych konkursów, których łączna wartość będzie opiewać na prawie 4 mld złotych. Chcemy, żeby te pieniądze zaczęły jak najszybciej pracować na rzecz zmiany polskiej gospodarki i rozwoju najbardziej innowacyjnych branż – mówił w siedzibie Creotech Instruments S.A. Jarosław Gowin – jedną z tych branż jest branża kosmiczna.

Jadwiga Emilewicz wskazywała, że priorytetem rządu jest zmiana kierunku rozwoju polskiej gospodarki z imitacyjnej na innowacyjną. Środki z Programu Inteligentny Rozwój mają trafić do gospodarki i zbudować trwałe relacje pomiędzy światem nauki a światem biznesu – mówiła. Ten program jest trudny, stawia sobie ambitne cele i wymaga wysiłku. Jednak usprawnienia, które gwarantuje szybka ścieżka, a więc z jednej strony uproszczenie procedur, ale także zmniejszenie wymagań finansowych, co otwiera ten program dla małych i średnich firm, pomogą jak najlepiej wykorzystać te środki.

Minister przedsiębiorczości i technologii wspominała, że – kiedy rozpoczynały się prace nad założeniami Polskiej Strategii Kosmicznej – w przestrzeni publicznej często spotykać się było można z powątpiewaniem. Wiele osób pytało, czy my na serio chcemy rozmawiać o polskim sektorze kosmicznym. Dziś już nikt sobie z tego nie żartuje i publicznie zastanawiamy się raczej nad tym, jakie obszary chcemy i powinniśmy wspierać w pierwszej kolejności – wskazywała Jadwiga Emilewicz.

W ramach flagowego programu NCBR Szybka Ścieżka w 2019 roku przeprowadzonych zostanie 6 konkursów. Poza ogłoszonymi do tej pory naborami przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie również w dwóch konkursach tematycznych: jeden będzie dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (z budżetem 300 mln zł), a drugi – technologii tworzyw sztucznych (z budżetem 180 mln zł). Oba konkursy zostaną ogłoszone 15 lipca 2019 roku. Nabór wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy 15 listopada.

O dofinansowanie we wszystkich konkursach Szybkiej Ścieżki mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. W 2018 roku w 5 konkursach Szybkiej ścieżki złożonych zostało 1238 wniosków spośród których podpisane zostały 303 umowy na łączną kwotę dofinansowania 1,8 mld zł. W 2019 roku NCBR przeznaczy na realizację całej Szybkiej Ścieżki o 480 mln zł więcej niż początkowo zakładano: łączny budżet wszystkich sześciu konkursów wyniesie więc aż 2,73 mld zł.

Spółka Creotech Instruments S.A. korzystała z programów NCBR zarówno w obszarze rozwoju elektroniki naziemnej, m.in. systemów subnanosekundowej synchronizacji czasu, aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej do przetwarzania danych kwantowych, jak i największego projektu w sektorze kosmicznym finansowanego przez Centrum – platformy mikrosatelitarnej HyperSat, realizowanej w ramach projektu RENESANS.

W czasie konferencji z udziałem przedstawicieli rządu i NCBR Jacek Kosiec, Prezes Creotech Instruments S.A., złożył deklarację, że Creotech, wraz partnerami, planuje złożyć w ramach ogłoszonego przez NCBR konkursu dedykowanego sektorowi kosmicznemu pakiet projektów pod wspólnym hasłem Budowa formacji mikrosatelitów w oparciu o platformę HyperSat.

Będzie to formacja satelitów manewrujących, współpracujących ze sobą ściśle w przestrzeni, z zaawansowanymi podzespołami i instrumentami budowanymi w przeważającym stopniu przez polskie podmioty – mówił Kosiec. Prezes Creotech podkreślał też, że dotacje NCBR pomogły rozwinąć się firmie i nawiązać walkę konkurencyjną na rynku światowym.

Creotech jest jedną z firm, które stają się polskimi okrętami flagowymi na międzynarodowym kosmicznym rynku. Rozwiązania oferowane przez tę branżę stale się miniaturyzują. Produkty wysyłane w kosmos stają się coraz mniejsze i lżejsze, a przez to tańsze i efektywniejsze. Cieszymy się z powrotu do koncepcji programów sektorowych. Uruchamiają one procesy oddolne, między przedsiębiorcami którzy muszą tworzyć zespoły i integrować się, żeby wskazywać nam, stronie publicznej, kierunki w których chcą się rozwijać. Mamy nadzieję że dzięki tym programom zobaczymy nowe flagowe produkty, które nie będą zapisane martwymi literami programów operacyjnych, ale zmaterializują się w postaci gotowych produktów, które wejdą na globalne rynki – podsumowała Jadwiga Emilewicz.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia produktów rozwijanych przez Creotech Instruments S.A., a także firm SpaceForrest, Grupa Recykl, Fine Bubble Technologies i Water Bubble Technologies.

 

Czytaj więcej:

 

Źródło: Creotech Instruments S.A.

Na zdjęciu: Briefing w siedzibie spółki Creotech Instruments S.A., lipiec 2019 roku. Źródło: Creotech Instruments S.A.

Reklama