Przejdź do treści

Czy Einstein mylił się z prędkością światła?

Kiedy Albert Einstein wymyślił swoją przełomową teorię względności, została ona oparta na fundamencie, że prędkość światła w próżni jest stała. Jednak niektórzy naukowcy sugerują, że ta zasadnicza koncepcja, która leży u podstaw nowoczesnej fizyki, może nie być tak niezmienna, jak myślał Einstein.

W samym sercu teorii względności Einsteina jest idea, że światło przemieszcza się w próżni ze stałą prędkością. Zostało to wykorzystane do oszacowania wieku Wszechświata i daje kosmologom bezpośrednie pojęcie, co wydarzyło się tuż po Wielkim Wybuchu. Fizycy i astrofizycy uważają, że w ciągu pierwszej sekundy po Wielkim Wybuchu, Wszechświat rozszerzył się szybko z jednego punktu w procesie zwanym inflacją. Jeżeli światło podróżowałoby ze stałą prędkością, to fotony nie miałyby odpowiednio dużo czasu od Wielkiego Wybuchu, by dotrzeć do brzegów widzialnego Wszechświata (jest to tzw. problem horyzontu).

Aby rozwiązać ten problem, niektórzy naukowcy zasugerowali, że prędkość światła oscylowała w tym wczesnym okresie - podróżując szybciej w niektórych regionach niż w innych. Na przykład w latach 90. ubiegłego wieku fizyk João Magueijo z Imperial College w Londynie. Jeżeli tak rzeczywiście było, powinno to pozostawić ślady w mikrofalowym promieniowaniu tła w tzw. indeksie widmowym.

Profesor Magueijo i dr Niayesh Afshordi z Perimeter Institute w Kanadzie użyli powyższego modelu do określenia wartości tego indeksu i uważają, iż teoria jest obecnie na tyle dopracowana, że można spróbować ją sprawdzić w testach.

"Jeżeli obserwacje wykonane w najbliższej przyszłości pokażą, że ta liczba jest poprawna, może to doprowadzić do zmodyfikowania teorii grawitacji Einsteina. Sam pomysł, że prędkość światła może być zmienna, może wydawać się dość radykalny, ale dzięki przewidywaniom staje się czymś, co fizycy mogą przetestować" uważa prof. Magueijo.

Wspomniany model przewiduje wartość równą 0,96478, natomiast najnowsze pomiary z satelity Planck dają 0,9655, czyli różnica jest niewielka. Gdyby udało się uzyskać lepszą zgodność, może to oznaczać, że we wczesnym Wszechświecie prędkość światła była znacznie wyższa niż obecnie.

Wyniki tych badań opublikowano w czasopiśmie naukowym "Physical Review D."

Źródło: dailymail.co.uk

Opracował:
Adam Tużnik

Więcej informacji:

Na ilustracji:
Wizualizacja promieni świetlnych. Źródło: Pixabay.

Reklama