Przejdź do treści

ESA ogłasza nabór na koncepcje eksperymentów na ISS

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna widziana z Ziemi

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) ogłosiła nabór na koncepcje eksperymentów do przeprowadzenia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Zaproszenie to ESA kieruje wyłącznie do polskiego sektora kosmicznego.

Wnioski można składać od 4 sierpnia do 8 września tego roku, natomiast wybrane w drodze konkursu projekty zostaną zrealizowane na ISS już w 2024 roku. Proponowane pomysły zostaną ocenione wspólnie przez ekspertów ESA – z Dyrekcji Programu ds. Badania Kosmosu przez Ludzi i Roboty ESA (Human and Robotic Exploration – HRE) oraz POLSA. Obie instytucje również wspólnie zatwierdzą wybrane propozycje koncepcji. Należy zaznaczyć, że podstawowym warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie składane wnioski, jest waga sprzętu wysyłanego na ISS –nie może on być cięższy niż 10 kilogramów.  

To bardzo dobra informacja dla polskich firm i jednostek naukowych. Realizacja misji ułatwi polskiemu przemysłowi udział w dostawach dla przyszłych lotów załogowych i zwiększy wartość dodaną polskiej gospodarki i jej konkurencyjność. Możliwość testowania produktów polskich firm pomoże w powstaniu wielu innowacyjnych produktów i usług, konkurencyjnych na rynku międzynarodowym. Stacja stanowi wyjątkową platformę inspirującą młode pokolenia do kształcenia w kierunku nauk ścisłych i technicznych, których rozwijanie jest niezbędne do eksploracji kosmosu i opracowywania przełomowych innowacji – mówi Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii.

Dobra informacja dla polskich firm i jednostek naukowych jest też taka, że przy spełnieniu określonych kryteriów mogą one liczyć na dofinansowanie realizacji swoich pomysłów. Złożone wnioski będą oceniane według dwóch grup kryteriów – technicznych i programowych (po 50% wagi na każdą). W związku z naborem w drugiej połowie sierpnia planowane są także warsztaty dla firm z udziałem specjalistów z ESA.  

Dla polskich firm możliwość przetestowania swojej technologii w kosmosie to unikalna okazją do zdobycia tzw. flight heritage. To certyfikat potwierdzający, że dane rozwiązanie zostało sprawdzone w środowisku kosmicznym. Dzięki niemu polskie firmy zyskają przewagę konkurencyjną. W ramach misji na ISS planowane są eksperymenty, które przyczynią się do postępów w wielu dziedzinach nauki – od medycyny po inżynierię materiałową. Przetestowane zostaną technologie, układy, moduły, systemy i materiały, które będą niezbędne w przyszłych misjach eksploracyjnych – podkreśla Kamila Król, podsekretarz stanu w MriT.

Przypomnijmy na koniec, że jest to już drugie zaproszenie w ciągu miesiąca skierowane do krajowych firm i jednostek naukowych dotyczące koncepcji eksperymentów na ISS. Pierwsze z nich, również ogłoszone przez POLSA, trwało od 14 do 31 lipca.  

Zależało nam przede wszystkim na zbadaniu potencjału krajowej branży kosmicznej. Musieliśmy oszacować gotowość firm oraz podmiotów naukowych do podjęcia się wyzwania, jakim jest zgłoszenie koncepcji misji na ISS do ESA. Efekty napawają optymizmem. Wpłynęło do nas aż 57 zgłoszeń, większość dojrzałych i zaawansowanych, a to świadczy o tym, jak duże znaczenie dla sektora ma możliwość przeprowadzania misji na ISS. Nabór ogłoszony dziś przez ESA jest otwarty dla wszystkich krajowych firm kosmicznych. Co więcej, POLSA bardzo chętnie je wesprze w przygotowaniu wniosków – wyjaśnia prof. Grzegorz Wrochna, prezes POLSA.

Wszystkie podmioty, które uczestniczyły już wcześniej w konsultacjach POLSA, otrzymają informację zwrotną, jednak złożone w lipcu w ramach pierwszego zaproszenia koncepcje nie będą automatycznie rozważane w nowo ogłoszonym teraz naborze ESA.


Więcej informacji

 

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska

Reklama