Przejdź do treści

Konkurs astronautyczny „W stronę gwiazd” dla zerówek i szkół podstawowych

Grafika konkursu „W stronę gwiazd”

Konkurs skierowano do uczniów zerówek i szkół podstawowych znajdujących się na terenie Polski, bądź szkół polskich poza jej terytorium. Wygrać można astronomiczne i astronautyczne nagrody!

Konkurs „W stronę gwiazd” ma na celu zgłębianie przez dzieci zagadnień związanych z astronautyką i poszerzanie wiedzy na temat kosmosu, ale również danie im możliwości otrzymania w przyszłości pracy w sektorze kosmicznym. Młodzi, realizując swoją pasję, mogą zostać astronautami lub specjalistami, którzy będą uczestniczyć w większych lub mniejszych misjach kosmicznych.

Zadaniem młodszych uczestników – uczniów zerówek oraz klas 1–4 – jest stworzenie kreatywnej pracy plastycznej w formie rysunku, malunku, mozaiki, bądź innej formy graficznej na jeden z 3 konkursowych tematów: Statek kosmiczny, Łazik, Satelita. Nagrodą główną jest profesjonalna lornetka astronomiczna.

Misją do wykonania dla starszych – uczniów klas 5–8 szkół podstawowych – jest zaprojektowanie misji kosmicznej w formie artykułu z bibliografią na jeden z konkursowych tematów: Lot międzygwiezdny, Przygotowanie do zasiedlenia obcego globu, Poszukiwanie życia we Wszechświecie. Ważne jest, by uczeń określił cel misji, a także realny sposób osiągnięcia go. Nagrodą w tej kategorii wiekowej jest udział w tygodniowym obozie kosmicznym Junior Space Camp, który odbędzie się w profesjonalnym centrum szkolenia analogowych astronautów.

Prace konkursowe mogą powstać w trzech językach: polskim, angielskim oraz ukraińskim (dla uczniów, którzy uczą się w polskich szkołach). W zależności od wybranej kategorii wiekowej prace konkursowe oceniane będą przez jury składające się ze specjalistów w dziedzinie astronomii oraz astronautyki, zarówno pod kątem kreatywności, pomysłowości, ale również podejścia merytorycznego.

Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów konkursu będzie publikacja wybranych prac na łamach dwumiesięcznika „Urania – Postępy Astronomii", jak również liczne nagrody rzeczowe.

Hevelianum zaprasza do udziału w tej astronautycznej przygodzie uczniów mających pomysł na ciekawą misję kosmiczną!

 

Co należy zrobić, by wziąć udział w konkursie?

Nauczyciele zerówek i szkół podstawowych zainteresowani udziałem swoich uczniów w konkursie muszą zgłosić ich prace w wybranej kategorii w terminie: do 31 stycznia 2024, godz. 22:00. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 31 marca 2024, a konkurs zakończy się galą w wersji online.

Więcej informacji dotyczących konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli dostępne na stronie konkursu.

Partnerzy: Analog Astronaut Training Center, (AATC), Urania – Postępy Astronomii, Astronarium
Patronat honorowy: Minister Edukacji i Nauki, Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK), Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA), Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA)
Sponsorzy: Fundacja Nicolaus Copernicus, Wydawnictwo Publicat, Wydawnictwo West Pomerania

Grafika konkursu "W stronę gwiazd"

 

Więcej informacji:

 

Opracowanie: Magda Maszewska

Źródło: Hevelianum

 

Ilustracja: Grafika konkursu „W stronę gwiazd”. Źródło: Hevelianum

Reklama