Przejdź do treści

Konkurs grantowy na projekt popularyzatorski dotyczący nauk o Ziemi, planetach i kosmosie.

logo European Geosciences Union

Europejska Unia Nauk o Ziemi (European Geosciences Union, EGU) po raz kolejny uruchomiła konkurs grantowy na projekt popularyzatorski, dotyczący podniesienia świadomości społecznej w zakresie nauk o Ziemi, planetach i kosmosie.

Każdemu z trzech wnioskodawców, którzy zaproponują najbardziej innowacyjny i skuteczny projekt, przyznana zostanie dotacja w wysokości 1500 EUR, która ma pomóc w dalszym rozwijaniu pomysłu i wdrażaniu go w praktyce. Laureaci uzyskają także bezpłatną rejestrację na Walne Zgromadzenie EGU, które odbędzie się w kolejnym roku, tak by mogli zaprezentować swoje projekty.

Nie ma ograniczeń co do formatu projektu lub proponowanej działalności. Jeśli masz pomysł na komiks, podcast, film dokumentalny, zestaw eksperymentów lub inną formę skutecznej komunikacji naukowej, którą chcesz promować, zapraszamy do konkursu.

Należy pamiętać, że aby ubiegać się o dotację, należy mieć aktywne członkostwo w EGU.

Stypendia przyznawane są na okres 12 miesięcy i są przyznawane w całości we wrześniu każdego roku. Oczekuje się, że po sześciu miesiącach zwycięzcy przedstawią wstępne sprawozdanie z realizacji swoich projektów, które zostanie ocenione przez EGU Outreach Committee. Na tym etapie zwycięzcy mogą zwrócić się do EGU o dalszą (niefinansową) pomoc, taką jak pomoc w nawiązywaniu kontaktów z naukowcami lub w dalszej reklamie ich produktów. Zwycięzca powinien przesłać raport końcowy, zamieścić krótki post na blogu oraz przesłać co najmniej trzy zdjęcia w wysokiej rozdzielczości ilustrujące projekt na koniec okresu dofinansowania.

EGU nie będzie żądać przychodów z produktów powstałych w wyniku projektów, ale powinna otrzymać pełen dostęp do tych produktów w celu dalszego rozpowszechniania za pośrednictwem swoich kanałów komunikacji. Ponadto, korzystając z produktów swoich projektów, zwycięzcy powinni wyraźnie zaznaczyć, że otrzymali wsparcie w postaci dotacji na zaangażowanie publiczne od Europejskiej Unii Nauk o Ziemi.

Jako fundator, EGU zapewnia beneficjentom pełną kontrolę redakcyjną nad ich pracą, natomiast laureaci dotacji są odpowiedzialni za zawartość merytoryczną swoich projektów.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 marca 2021 r. do 18 czerwca 2021 r.

Więcej informacji:


Autor: Joanna Molenda-Żakowicz

Na ilustracji: logo Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (European Geosciences Union, EGU), Źródło: EGU.

Reklama