Przejdź do treści

Można zgłaszać kandydatury do Nagrody Młodych PTA

Logo Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA)

Do końca czerwca możliwe jest zgłaszanie kandydatów do Nagrody Młodych PTA przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) młodym naukowcom zajmującym się astronomią.

Nagroda przyznawana jest za wybitny, indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii, uzyskany podczas całej działalności naukowej astronomowi posiadającemu obywatelstwo polskie i nie więcej niż 35 lat. Jest to jedna z trzech prestiżowych nagród przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Pozostałymi są Medal Bohdana Paczyńskiego (za wybitne osiągnięcia w astronomii – jako najwyższe wyróżnienie od PTA) oraz Nagroda i Medal. im. Włodzimierza Zonna (za popularyzację astronomii).

Po raz pierwszy Nagrodę Młodych PTA przyznano w 1970 roku. Obecnie przyznawana jest ona co dwa lata. Laureat zostanie ogłoszony podczas otwarcia 40. Zjazdu Polskiego Towarzystw Astronomicznego w Szczecinie. Poza wyróżnieniem laureat otrzyma także nagrodę pieniężną w kwocie 3000 złotych oraz wygłosi prelekcję w dniu otwarcia Zjazdu PTA.

Kandydatów do Nagrody Młodych PTA mogą zgłaszać członkowie stowarzyszenia. Kandydaci nie muszą należeć do PTA. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane osobowe kandydata, wraz z krótkim uzasadnieniem i kopiami ważniejszych publikacji. Wniosek można przesłać pocztą elektroniczną  na adres: sekretarz@pta.edu.pl oraz do przewodniczącego Jury Nagrody Młodych: szczerba@ncac.torun.pl. Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2021 roku.
 

Więcej informacji:

Źródło: PTA

Autor: Krzysztof Czart

Reklama